CrossOvernieuws

Brief van de landelijke clientenraad aan de tweede kamer

De Tweede Kamer behandelt op dit moment de Wet werken naar vermogen (WWNV) en het voorstel tot wijziging van de WMO. De Landelijke Cliëntenraad (LCR), de CG-raad, de Platforms GGz en VG, de koepel van Ouderenorganisaties (CSO) doen een beroep op de leden van commissies van SZW en VWS om na te gaan of er genoeg afstemming is tussen de Wmo en WWNV.

De organisaties vrezen dat burgers de dupe worden van nieuwe schemergebieden en pleiten voor wetgeving waarbij verdringing en afwenteling worden voorkomen. Ze vragen aan de Kamerleden om ervoor te zorgen dat er een compensatieplicht in de WWNV wordt doorgevoerd om mensen voor te bereiden op werk.

Casussen
Al eerder stelde de LCR een aantal casussen op die duidelijk moeten maken waar de schoen voor veel mensen wringt. Het mag inmiddels wel duidelijk zijn dat gemeenten zich voorbereiden op de decentralisatie-operaties. Er worden keuzes gemaakt, zoals een beperkt deel van de mensen met een handicap en werkvermogen te begeleiden naar werk.

Lees het nieuwsbericht op de website van de Landelijke Cliëntenraad. Hier vindt u ook de casussen en de brief aan de Tweede Kamer.

Bron: Movisie.

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel