CrossOvernieuws

Betere afstemming Wwnv en Wmo noodzakelijk

Deze week behandelt de Tweede Kamer de Wet werken naar vermogen (Wwnv) én is er een vervolgdebat (derde termijn) de wetswijziging van de Wmo.

Over de samenhang van deze twee stelselwijzigingen heeft de Landelijke Cliëntenraad(LCR) een brief naar de vaste Tweede Kamercommissies van SZW en VWS gewezen. De vrees is dat mensen tussen wal en schip raken en nergens aanspraak op kunnen maken. Platform VG maakt deel uit van de LCR.

Voorbeelden wal en schip
1. De VNG overweegt ondermeer om in de modelverordening Wmo mensen met werkvermogen die om (arbeidsmatige) dagbesteding vragen, uit te sluiten van begeleiding naar werk.
2. Mensen met werkvermogen die een AWBZ-indicatie (zorgzwaartepakket) aanvragen, krijgen die zónder dagbesteding. Maar soms kunnen mensen geen woonplek krijgen omdat zij geen dagbesteding hebben.
3. Als het mensen met werkvermogen toch niet lukt om aan het werk te gaan, zouden zij naar de Wmo moeten kunnen overstappen. Maar willen gemeenten dit wel? Het zou op termijn kunnen leiden tot grote tekorten in het WMO-budget en komt er druk om die tekorten vanuit het Rijk aan te vullen.

Compensatieplicht Wwnv
Om te voorkomen dat mensen onnodig de AWBZ of de Wajong terechtkomen, pleit de LCR voor compensatieplicht in de Wwnv. Er moeten re-integratietools’ zijn om naar een werkplek geholpen te worden. Het CIZ en het UWV zouden ook preventieve prikkels moeten kunnen gebruiken.

Downloads:


buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel