CrossOvernieuws

Antwoorden op kamervragen: wijzigingen in wetsvoorstel Wwnv

Voorafgaand aan het kamerdebat beantwoordt Staatssecretaris De Krom vragen van de verschillende fracties. De Nota naar aanleiding van het verslag is samen met een Nota van wijziging aan de Tweede Kamer gestuurd.

De vragengaan onder meer over de algemene uitgangspunten van de Wwnv, de arbeidsmarkt, monitoring en evaluatie, integrale aanpak/overige decentralisaties en de relatie met de Wwb, ondersteuning naar werk, loondispensatie, beschut werk en Wajong.

Financiële vragen betreffen onder meer:

  • de herstructureringsfaciliteit: wie in onafhankelijke Commissie herstructurering Wsw plaatsneemt wordt binnenkort bekend;
  • de toereikendheid van het budget. Daarbij verwijst De Krom vaak naar zijn recente brief;
  • de verdeling ervan over de gemeenten. Dit laatste gebeurt via drie verdeelsleutels waarbij is getracht herverdeeleffecten voor gemeenten te minimaliseren.
  • verantwoording van het door het Rijk verstrekte participatiebudget. Via een SISA-bijlage bij de jaarrekening leggen gemeenten aan het Rijk verantwoording af over de rechtmatige besteding van het geld dat zij ontvangen voor de uitvoering van de Wsw en Wwnv.

De Nota van wijziging bevat technische wijzigingen in het wetsvoorstel (definities, citeertitels) en enkele inhoudelijke. Klik hier voor een overzicht.

Bron: Cedris.

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel