CrossOvernieuws

Analyse stelselherzieningen CrossOver

Volgende week behandelt de Kamer de WWnV. Deze wet heeft, ook in chemie met andere stelselwijzigingen, stevige effecten. Dat geldt des te sterker voor mensen met een beperking.

Als Kennis-en Innovatiecentrum op het domein jongeren, werk en beperking, heeft CrossOver de belangrijkste effecten in kaart gebracht in onderstaande notitie.

Op basis van de wetsvoorstellen zoals die er nu liggen voor passend onderwijs, verbetering kwaliteit (voortgezet) speciaal onderwijs, Wet werken naar vermogen en de overheveling van de extramurale begeleiding vanuit de AWBZ naar de WMO, heeft CrossOver een analyse gemaakt.

Daarbij hebben we gekeken in hoeverre deze wijzigingen van invloed zijn op de positie van jongeren met een beperking. Ons uitgangspunt daarbij is dat jongeren met een beperking moeten kunnen leren en werken naar vermogen zodat zij zoveel mogelijk een zelfstandige plek in de maatschappij kunnen verwerven.

In onderstaande notitie hebben we de knelpunten en mogelijke oplossingen ten aanzien van dit uitgangspunt per wetsvoorstel aangegeven. Daarnaast geven we aan op welke manier de aansluiting tussen de wetsvoorstellen verder verbeterd kan worden.

CrossOver bood deze notie tevens aan de politiek aan, als belangrijke voorkennis bij het maken van belangrijke keuzes.

Auteurs van deze notitie: Wil Verlaan en Neeltje Huvenaars.

Lees de gehele notitie.

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel