kennisbank

Welkom op de kennisbank!
Er verschijnt veel informatie over economische zelfstandigheid van mensen met een beperking. Crossover bundelt al deze gegevens in de kennisbank. U kunt op verschillende manieren zoeken in de database. Zo kunt u zoeken op categorie, op thema en zoekwoord. Ook kunt u een combinatie gebruiken.

De kennisbank wordt continu aangevuld. Wilt u op de hoogte blijven van nieuw onderzoek? Meld u dan aan voor een twee-wekelijkse update via e-mail: kennisboX >

Mist u informatie? Geef dit dan door. Crossover staat open voor aanvullingen.

populaire zoekwoorden

ADHD
adolescenten
advies
allochtonen
arbeid
arbeidsbemiddeling
arbeidsgehandicapten
arbeidsmarkt
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsparticipatie
arbeidstoeleiding
assessment
autisme
AWBZ
basisonderwijs
begeleiding
behandeling
belangenbehartiging
beleid
beleid
beperkingen
beroepsonderwijs
blinden
chronisch zieken
dagbesteding
decentralisatie
diagnostiek
doven
dyslexie
effectiviteit
empowerment
epilepsie
ervaringen
ervaringsverhaal
evaluatie
forum
gedragsstoornissen
gehandciapten
gehandicapten
gehandicapten
gelijke behandeling
gemeentelijk beleid
gemeenten
gezin
handreiking
hoger onderwijs
hulpmiddelen
hulpverlening
informatie
informatieverstrekking
inkomen
intermediairs
jeugd
jeugdwerkloosheid
jeugdzorg
jongeren
jonggehandicapten
kanker
kenmerken
kennisoverdracht
kinderen
kwaliteit van leven
leerstoornissen
leerwegondersteunend onderwijs
leerwerkplek
leerwerktraject
lichamelijk gehandicapten
licht verstandelijk gehandicapten
lotgenotencontact
lvg
mbo
meetinstrument
methodiek
Nederland
niet-aangeboren hersenletsel
nten
ondersteuning
onderwijs
onderzoek
opvoeding
ouders
overheidsbeleid
participatie
passend onderwijs
praktijkonderwijs
psychische problemen
psychische stoornissen
re-integratie
re-integratiebedrijven
re-integratietrajecten
samenwerking
school
slechthorenden
slechtzienden
sociale werkvoorziening
speciaal onderwijs
statistiek
statistiek
statistiek
UWV
verstandelijk gehandicapten
volwassenen
voorlichting
voortgezet onderwijs
voorzieningen
vrije tijd
vso
Wajong
Wajongeren
Wajongers
WAO
WAZ
werkgelegenheid
werkgevers
wetgeving
WIA
Wmo
WMO
wonen
WSW
WW
zorg

1-11 van 11 resultaten

Commissie Gelijke Behandeling ; CGB
Een onafhankelijk, landelijk college dat toeziet op de naleving van gelijkebehandelingswetgeving, naleving van haar eigen oordelen, adviseert en.. >

Huvenaars, Neeltje Drs.
Brede kennis van de wet- en regelgeving en het uitvoeringsbeleid op het terrein van werk, inkomen en zorg t.a.v. mensen met een beperking. In staat.. >

Informatie over de veranderingen in de Wsw : Voor intermediairs, belangenbehartigers en ouderverenigingen
In 2008 zijn 22 provinciale voorlichtingsbijeenkomsten over de wijzigingen in de Wsw georganiseerd voor intermediairs, belangenbehartigers en.. >

Klosse, S. Prof. Mr.
Mijn expertise ligt op het terrein van het arbeidsrecht en de socialezekerheidswetgeving, waaronder de Wet WIA en de WAJONG en het brede veld van de.. >

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van15 januari 2008, nr. JOZ/94546, houdende regels met betrekking tot het verstrekken van onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap
Regeling onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap ; artikelen en toelichting >

Stapelingseffecten van de bezuinigingen in het sociale domein: Achtergrondrapport met cijfers en achtergrondinformatie
De voorliggende achtergrondrapportage behoort bij de rapportage, 'Stapelingseffecten van de bezuinigingen in het sociale domein'. De.. >

Statistische Tijdreeksen UWV 2011: Wetgeving en volume-ontwikkeling van werknemersverzekeringen, zelfstandigenverzekering en sociale voorzieningen in historisch perspectief.
De Statistische tijdreeksen is een naslagwerk dat de lezer inzicht geeft in de ontwikkelingen van het volume van de sociale verzekeringen en in de.. >

Stimulansz
Stimulansz ontwikkelt en actualiseert de informatie in KennisRing en voegt koppelingen naar websites van andere organisaties toe. Voor het onderhoud.. >

Verlaan, Wil
Mijn deskundigheid betreft wetten en regelingen op het gebied van sociale zekerheid en arbeidstoeleiding. Het gaat mij om de toepasbaarheid ervan.. >

Vermaat, Mathijs Mr. Dr.
In mijn advocatenpraktijk richt ik mij met name op zaken met betrekking tot de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de AWBZ, indicatiestelling.. >

Voorde, M.J.M. ten Mr.
Specialisatie op het gebied van het civiele jeugdrecht (pleegplaatsingen, ondertoezichtstelling, indicatiebesluiten) huurrecht (woonruimte en.. >

kennisboX

CrossOver vult de kennisbank dagelijks met nieuwe informatie. Meld u aan voor de twee-wekelijkse update per e-mail: kennisboX>

kenniscollecte
Heeft u interessant informatiemateriaal op het gebied van participatie en inclusie?
Doneer het aan onze online bibliotheek!