kennisbank

Welkom op de kennisbank!
Er verschijnt veel informatie over economische zelfstandigheid van mensen met een beperking. Crossover bundelt al deze gegevens in de kennisbank. U kunt op verschillende manieren zoeken in de database. Zo kunt u zoeken op categorie, op thema en zoekwoord. Ook kunt u een combinatie gebruiken.

De kennisbank wordt continu aangevuld. Wilt u op de hoogte blijven van nieuw onderzoek? Meld u dan aan voor een twee-wekelijkse update via e-mail: kennisboX >

Mist u informatie? Geef dit dan door. Crossover staat open voor aanvullingen.

populaire zoekwoorden

ADHD
adolescenten
advies
allochtonen
arbeid
arbeidsbemiddeling
arbeidsgehandicapten
arbeidsmarkt
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsparticipatie
arbeidstoeleiding
assessment
autisme
AWBZ
basisonderwijs
begeleiding
behandeling
belangenbehartiging
beleid
beleid
beperkingen
beroepsonderwijs
blinden
chronisch zieken
dagbesteding
decentralisatie
diagnostiek
doven
dyslexie
effectiviteit
empowerment
epilepsie
ervaringen
ervaringsverhaal
evaluatie
forum
gedragsstoornissen
gehandciapten
gehandicapten
gehandicapten
gelijke behandeling
gemeentelijk beleid
gemeenten
gezin
handreiking
hoger onderwijs
hulpmiddelen
hulpverlening
informatie
informatieverstrekking
inkomen
intermediairs
jeugd
jeugdwerkloosheid
jeugdzorg
jongeren
jonggehandicapten
kanker
kenmerken
kennisoverdracht
kinderen
kwaliteit van leven
leerstoornissen
leerwegondersteunend onderwijs
leerwerkplek
leerwerktraject
lichamelijk gehandicapten
licht verstandelijk gehandicapten
lotgenotencontact
lvg
mbo
meetinstrument
methodiek
Nederland
niet-aangeboren hersenletsel
nten
ondersteuning
onderwijs
onderzoek
opvoeding
ouders
overheidsbeleid
participatie
passend onderwijs
praktijkonderwijs
psychische problemen
psychische stoornissen
re-integratie
re-integratiebedrijven
re-integratietrajecten
samenwerking
school
slechthorenden
slechtzienden
sociale werkvoorziening
speciaal onderwijs
statistiek
statistiek
statistiek
UWV
verstandelijk gehandicapten
volwassenen
voorlichting
voortgezet onderwijs
voorzieningen
vrije tijd
vso
Wajong
Wajongeren
Wajongers
WAO
WAZ
werkgelegenheid
werkgevers
wetgeving
WIA
WMO
Wmo
wonen
WSW
WW
zorg

1-20 van 49 resultaten

Afco
Beschrijving van ervaringen van grafisch afwerkingsbedrijf met werknemers met een beperking. Grafisch afwerkingsbedrijf Afco is niet alleen een.. >

Ambitie
Ambitie is een organisatie die mensen met een beperking begeleidt bij het vinden en behouden van (on)betaald werk . Ambitie werkt voor mensen met.. >

Anders of toch niet? Deelname aan de samenleving van mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking
Dit rapport beschrijft in hoeverre en hoe mensen met een verstandelijke beperking deelnemen aan de samenleving en wat zij daar van vinden. Ruim 500.. >

Arbeidsparticipatie door jongeren met een verstandelijke handicap
Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van ideeën en suggesties voor bedrijven, instanties en gemeentes over hoe we, voor jongeren met.. >

Bartimeus
Bartiméus is het kenniscentrum in Nederland op het gebied van wonen, leren en werken met een visuele (en verstandelijke) beperking. Bartim.. >

De arbeidsmarkt op!: Een onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van PRO en REC-leerlingen
In de provincies Groningen en Drenthe worden vanaf 1989 de projecten Symbiose en Opslag7 uitgevoperd. uitgevoerd. Dit zijn projecten die als doel.. >

Deelname aan de samenleving van mensen met een beperking en ouderen: Rapportage participatiemonitor 2011
Dit rapport gaat over de deelname aan de samenleving van drie groepen burgers: mensen met een lichamelijke beperking, mensen met een lichte of.. >

Eindrapport project Eijsink 'De leerling begeleid' : Nazorg in relatie tot ketenzorg
Het kamerlid A. Eijsink heeft bij de begrotingsbehandeling voor het jaar 2006 een amendement ingediend waarin wordt verzocht een pilot te starten om.. >

EuregioProject Hand in Hand: Arbeidsparticipatie van mensen met verstandelijke beperkingen in Nederland; Regels, wetten en voorbeelden
Dit rapport biedt inzicht in de huidige situatie van wetten, regels ten aanzien van mensen met verstandelijke beperkingen, hun grondrechten.. >

Factsheets samenhang decentralisaties
Een transformatie van het sociale domein. Een integrale aanpak van werk, jeugdzorg en begeleiding. Invulling van de gemeente als eerste overheid.. >

Fietswerkplaats De Versnelling
De Versnelling is een succesvolle fietsenwerkplaats midden in de stad Enschede waar jongeren met een licht verstandelijke beperking werken aan een.. >

Fonds verstandelijk gehandicapten
Het Fonds verstandelijk gehandicapten wil bereiken dat onze samenleving mensen met een verstandelijke handicap niet alleen beoordeelt op hun.. >

Gebrekkige indicatiestelling en samenwerking bedreiging voor kwaliteit van zorg voor licht verstandelijk gehandicapten
Volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVG) vormen een kwetsbare groep in onze samenleving niet zozeer door hun beperkte intellectueel.. >

Get down on it
Get down on it. Onder deze titel is een videofilm gemaakt over mensen met het Downsyndroom die op reguliere arbeidsplaatsen werken. De film was.. >

Grand Hotel Philadelphia
Praktijkverhaal over Grand Hotel Philadelphia in Rotterdam. In dit hotel met lunchkaart en dinerfaciliteiten op afspraak worden mensen met een.. >

Het Eigen Initiatief Model (EIM
Het Eigen Initiatief Model (EIM) stimuleert verstandelijk gehandicapten om zelf na te denken over de dagelijkse praktijk. Het is een leermodel voor.. >

Ik wil aan het werk: Cursus
Het doel van deze gerichte oriëntatie en sollicitatietraining is mensen met een licht verstandelike handicap voorbereiden op een toetreding tot.. >

IQ met beperkingen: De mate van verstandelijke handicap van zorgvragers in kaart gebracht
In de afgelopen jaren hebben steeds meer mensen een indicatie gekregen voor zorg voor verstandelijk gehandicapten (vg). Deze zorg is geregeld via de.. >

Kaarsenmakerij Twente
De Ambachtelijke Kaarsenmakerij van Bart Nuis staat op het punt te veranderen in de gildenwerkplaats Het Dinkelwerk. Hierdoor heeft Nuis behalve.. >

Kansplus
KansPlus behartigt op lokaal, regionaal en landelijk niveau de belangen van mensen met een verstandelijke handicap >

kennisboX

CrossOver vult de kennisbank dagelijks met nieuwe informatie. Meld u aan voor de twee-wekelijkse update per e-mail: kennisboX>

kenniscollecte
Heeft u interessant informatiemateriaal op het gebied van participatie en inclusie?
Doneer het aan onze online bibliotheek!