kennisbank

Welkom op de kennisbank!
Er verschijnt veel informatie over economische zelfstandigheid van mensen met een beperking. Crossover bundelt al deze gegevens in de kennisbank. U kunt op verschillende manieren zoeken in de database. Zo kunt u zoeken op categorie, op thema en zoekwoord. Ook kunt u een combinatie gebruiken.

De kennisbank wordt continu aangevuld. Wilt u op de hoogte blijven van nieuw onderzoek? Meld u dan aan voor een twee-wekelijkse update via e-mail: kennisboX >

Mist u informatie? Geef dit dan door. Crossover staat open voor aanvullingen.

populaire zoekwoorden

ADHD
adolescenten
advies
allochtonen
arbeid
arbeidsbemiddeling
arbeidsgehandicapten
arbeidsmarkt
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsparticipatie
arbeidstoeleiding
assessment
autisme
AWBZ
basisonderwijs
begeleiding
behandeling
belangenbehartiging
beleid
beleid
beperkingen
beroepsonderwijs
blinden
chronisch zieken
dagbesteding
decentralisatie
diagnostiek
doven
dyslexie
effectiviteit
empowerment
epilepsie
ervaringen
ervaringsverhaal
evaluatie
forum
gedragsstoornissen
gehandciapten
gehandicapten
gehandicapten
gelijke behandeling
gemeentelijk beleid
gemeenten
gezin
handreiking
hoger onderwijs
hulpmiddelen
hulpverlening
informatie
informatieverstrekking
inkomen
intermediairs
jeugd
jeugdwerkloosheid
jeugdzorg
jongeren
jonggehandicapten
kanker
kenmerken
kennisoverdracht
kinderen
kwaliteit van leven
leerstoornissen
leerwegondersteunend onderwijs
leerwerkplek
leerwerktraject
lichamelijk gehandicapten
licht verstandelijk gehandicapten
lotgenotencontact
lvg
mbo
meetinstrument
methodiek
Nederland
niet-aangeboren hersenletsel
nten
ondersteuning
onderwijs
onderzoek
opvoeding
ouders
overheidsbeleid
participatie
passend onderwijs
praktijkonderwijs
psychische problemen
psychische stoornissen
re-integratie
re-integratiebedrijven
re-integratietrajecten
samenwerking
school
slechthorenden
slechtzienden
sociale werkvoorziening
speciaal onderwijs
statistiek
statistiek
statistiek
UWV
verstandelijk gehandicapten
volwassenen
voorlichting
voortgezet onderwijs
voorzieningen
vrije tijd
vso
Wajong
Wajongeren
Wajongers
WAO
WAZ
werkgelegenheid
werkgevers
wetgeving
WIA
Wmo
WMO
wonen
WSW
WW
zorg

1-20 van 28 resultaten

AH to go
Ervaring van werknemer met een beperking (slechthorendheid) bij AH to go: "Ik ben Judith Vogels en bijna 20. Laatst had ik mijn verhaal erop.. >

Bromelia-kwekerij
Ervaringsverhaal over werk zoeken en behouden van een slechthorende man. De 41-jarige man heeft altijd in de tuinbouwsector gewerkt. De man zegt.. >

Connecting Media en Elisa Media
Individueel ervaringsverhaal van een vrouw met een auditieve beperking. "Ik ben Elisa, 22 jaar en zit in mijn laatste studiejaar van de.. >

Doof.nl
Doof.nl is een website voor doven en slechthorenden. Doof.nl biedt nieuws en informatie over doofheid in de meest ruime zin van het woord. >

Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening voor Doven en Slechthorenden ; GGMD voor Doven en Slechthorenden
GGMD voor doven en slechthorenden is een organisatie voor alle mensen met een gehoorprobleem. De GGMD geeft hulp en advies op het gebied van geld.. >

Grow2worK.
De gezamenlijke belangenorganisaties voor slechthorenden en doven zijn bezig met een project voor jongeren die slechthorend of doof zijn of ernstige.. >

Jongerencommissie
De JongerenCommissie (JC) is de organisatie voor dove en zwaar slechthorende jongeren in Nederland. >

Jumbo Supermarkten
Veel keuze, goede service, scherpe prijzen en een uitgekiende marketingstrategie. Daarmee is het familiebedrijf Jumbo Supermarkten bekend geworden.. >

klinisch chemisch laboratorium in het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk
Ervaringen van ee doove laborant in het ziekenhuis. "Sinds 1990 werk ik op het klinisch chemisch laboratorium in het Rode Kruis Ziekenhuis in.. >

Klinktprima
Een website voor en over dove en slechthorende mensen op de arbeidsmarkt. Het bevat ervaringsverhalen van doven en slechthorende werknemers en.. >

Koninklijke Auris Groep
De Koninklijke Auris Groep biedt onderwijs, begeleiding en zorg aan kinderen, jongeren en volwassenen met gehoor-, spraak- en taalmoeilijkheden. De.. >

Koninklijke Effatha Guyot Groep
De Koninklijke Effatha Guyot Groep is een organisatie voor onderwijs, zorg en dienstverlening aan doven, slechthorenden en mensen met ernstige.. >

Laboratorium
Ervaringen van een laborant die slechthorend is. "Mijn stage bij het Reumacentrum "Jan van Breemen Instituut" was een mooie en.. >

Laboratorium
Ervaringen van een laborante bij de Keuringsdienst van waren en een milieulaboratorium. "Na mijn laboratoriumopleiding heb ik ook zelf.. >

Mater
Praktijervaring van een slechthorenden die al veerig jaar werkt. . Zonder een smak humor kom jer niet. Je moet vaker wat uitleggen en soms gewoon.. >

MBO de Schalm
De Schalm verzorgt Mbo-opleidingen op maat voor doven en slechthorenden. De meeste opleidingen worden gegeven in de Beroeps Begeleidende Leerweg.. >

Meldkamer Limburg-Zuid:
De regionale meldkamer en het servicecenter van de politieregio Limburg-Zuid verwerken jaarlijks duizenden telefoontjes. Voor meldingen 'zonder.. >

Nederlandse federatie van ouders van slechthorende kinderen ; FOSS
De FOSS is een landelijke ouderorganisatie die opkomt voor de belangen van ouders van slechthorende kinderen en van kinderen met spraak-taal.. >

Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden ; NVVS
Voorlichting, belangenbehartiging, contact bieden voor slechthorenden. Deze voorlichting wordt gegeven via de gezamelijke website van de NVVS.. >

Oorakel
Het doel van Oorakel.nl is u te adviseren bij en informeren over doofheid, slechthorendheid en aanverwante stoornissen en ernstige spraak.. >

kennisboX

CrossOver vult de kennisbank dagelijks met nieuwe informatie. Meld u aan voor de twee-wekelijkse update per e-mail: kennisboX>

kenniscollecte
Heeft u interessant informatiemateriaal op het gebied van participatie en inclusie?
Doneer het aan onze online bibliotheek!