kennisbank

Welkom op de kennisbank!
Er verschijnt veel informatie over economische zelfstandigheid van mensen met een beperking. Crossover bundelt al deze gegevens in de kennisbank. U kunt op verschillende manieren zoeken in de database. Zo kunt u zoeken op categorie, op thema en zoekwoord. Ook kunt u een combinatie gebruiken.

De kennisbank wordt continu aangevuld. Wilt u op de hoogte blijven van nieuw onderzoek? Meld u dan aan voor een twee-wekelijkse update via e-mail: kennisboX >

Mist u informatie? Geef dit dan door. Crossover staat open voor aanvullingen.

populaire zoekwoorden

ADHD
adolescenten
advies
allochtonen
arbeid
arbeidsbemiddeling
arbeidsgehandicapten
arbeidsmarkt
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsparticipatie
arbeidstoeleiding
assessment
autisme
AWBZ
basisonderwijs
begeleiding
behandeling
belangenbehartiging
beleid
beleid
beperkingen
beroepsonderwijs
blinden
chronisch zieken
dagbesteding
decentralisatie
diagnostiek
doven
dyslexie
effectiviteit
empowerment
epilepsie
ervaringen
ervaringsverhaal
evaluatie
forum
gedragsstoornissen
gehandciapten
gehandicapten
gehandicapten
gelijke behandeling
gemeentelijk beleid
gemeenten
gezin
handreiking
hoger onderwijs
hulpmiddelen
hulpverlening
informatie
informatieverstrekking
inkomen
intermediairs
jeugd
jeugdwerkloosheid
jeugdzorg
jongeren
jonggehandicapten
kanker
kenmerken
kennisoverdracht
kinderen
kwaliteit van leven
leerstoornissen
leerwegondersteunend onderwijs
leerwerkplek
leerwerktraject
lichamelijk gehandicapten
licht verstandelijk gehandicapten
lotgenotencontact
lvg
mbo
meetinstrument
methodiek
Nederland
niet-aangeboren hersenletsel
nten
ondersteuning
onderwijs
onderzoek
opvoeding
ouders
overheidsbeleid
participatie
passend onderwijs
praktijkonderwijs
psychische problemen
psychische stoornissen
re-integratie
re-integratiebedrijven
re-integratietrajecten
samenwerking
school
slechthorenden
slechtzienden
sociale werkvoorziening
speciaal onderwijs
statistiek
statistiek
statistiek
UWV
verstandelijk gehandicapten
volwassenen
voorlichting
voortgezet onderwijs
voorzieningen
vrije tijd
vso
Wajong
Wajongeren
Wajongers
WAO
WAZ
werkgelegenheid
werkgevers
wetgeving
WIA
WMO
Wmo
wonen
WSW
WW
zorg

1-20 van 41 resultaten

Back to school: thuiszitters in de GGZ Kinderen en jeugd Rivierduinen; Eindverslag 3 november 2009
GGZ Kinderen en Jeugd Rivierduinen bieden hulp aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun ouders bij ernstige psychische en psychiatrische.. >

Begeleid leren
De website geeft informatie aan studenten, cliënten, familieleden, docenten en hulpverleners over het (gaan) studeren met een psychiatrische.. >

Belastbaarheidsonderzoek
Het instrument meet het construct arbeidsvermogen. Meer specifiek worden in deze test de volgende items gemeten: het begrips- en redeneervermogen.. >

Branchegerichte certificering
Het project behelst het ontwikkelen en aanbieden van 6 branchegerichte kwalificerende leerwerktrajecten aan leerlingen en schoolverlaters uit.. >

Broodje Apart
Praktijkbeschrijving van Broodje Apart. Broodje Apart is een lunchroom in Schijndel waar jongeren met een psychische of lichamelijke handicap de.. >

Clientenbond
De Cliëntenbond in de GGZ is een organisatie van mensen die psychisch of psychiatrische zorg hebben (gehad). Centraal in alle activiteiten.. >

De Stijgbeugel
Praktijkbeschrijving van een bedrijf waar mensen met psychische stoornissen werken met paarden. "Het werken met paarden is uitermate geschikt.. >

De Windroos
De Windroos biedt jongeren, na een behandeling voor psychische klachten, een voorbereidende fase die gericht leidt naar opleiding en werk. Het.. >

Depressiecentrum
Het Depressie Centrum is het kenniscentrum voor depressie van het Fonds Psychische Gezondheid. Het zet zich in voor mensen met een depressie en hun.. >

Drukkerij Wedding
Praktijkervaring van werkgever met het in dienst nemen van werknemers met een burn-out verleden of een psychische achtergrond. "Bij het.. >

Eigen bijdrage AWBZ nekt ggz-cliënt vier op de tien in de knoei
Op 9 december 2009 werd in het Bijdragebesluit zorg officieel bekend gemaakt dat ggz-cliënten in 2010 een eigen bijdrage voor de AWBZ.. >

Fonds Psychische gezondheid
Het Fonds Psychische Gezondheid zet zich in voor de verbetering van de psychische gezondheid van mensen in Nederland en mensen met psychische.. >

Het Game2work
Doel van dit project is het ontwikkelen en inzetten van een interactieve Game als middel waarmee jongeren in contact komen met potentiële.. >

Hobbels en Kruiwagens : Knelpunten en succesfactoren bij de overgang van school naar werk door Wajongers : Eindrapport
Deze rapportage bevat de uitkomsten van een kwalitatief onderzoek naar de knelpunten en succesfactoren in de overgang van school naar werk onder de.. >

Jobs First : Een innovatief traject om werklozen met zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar werk.; Verslag van een experiment
In dit rapport wordt verslag gedaan van effectonderzoek van een innovatieve interventie Jobs First die specifiek is gecombineerd om de groep.. >

Jumbo Supermarkten
Veel keuze, goede service, scherpe prijzen en een uitgekiende marketingstrategie. Daarmee is het familiebedrijf Jumbo Supermarkten bekend geworden.. >

KopOpOuders Online
KopOpOuders is een online cursus voor ouders en partners van ouders met psychische en/of verslavingsproblemene met minimaal één kind.. >

MOTA
MOTA is een werkervaringsproject voor jongeren met psychiatrische stoornissen. De doelgroep bestaat voornamelijk uit jongeren met een pdd/autisme.. >

Netwerkkringen
De stichting Worden Wie We Zijn (WWWZ) stimuleert samenwerking en communicatie tussen werkgevers, onderwijs- en zorginstellingen. Het doel is om.. >

PBL: Psychische Beperkingen Lijst
PBL is een korte vragenlijst voor het meten van psychische beperkingen. Deze vragenlijst heeft als doel om beoordelaars van psychische klachten.. >

kennisboX

CrossOver vult de kennisbank dagelijks met nieuwe informatie. Meld u aan voor de twee-wekelijkse update per e-mail: kennisboX>

kenniscollecte
Heeft u interessant informatiemateriaal op het gebied van participatie en inclusie?
Doneer het aan onze online bibliotheek!