kennisbank

Welkom op de kennisbank!
Er verschijnt veel informatie over economische zelfstandigheid van mensen met een beperking. Crossover bundelt al deze gegevens in de kennisbank. U kunt op verschillende manieren zoeken in de database. Zo kunt u zoeken op categorie, op thema en zoekwoord. Ook kunt u een combinatie gebruiken.

De kennisbank wordt continu aangevuld. Wilt u op de hoogte blijven van nieuw onderzoek? Meld u dan aan voor een twee-wekelijkse update via e-mail: kennisboX >

Mist u informatie? Geef dit dan door. Crossover staat open voor aanvullingen.

populaire zoekwoorden

ADHD
adolescenten
advies
allochtonen
arbeid
arbeidsbemiddeling
arbeidsgehandicapten
arbeidsmarkt
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsparticipatie
arbeidstoeleiding
assessment
autisme
AWBZ
basisonderwijs
begeleiding
behandeling
belangenbehartiging
beleid
beleid
beperkingen
beroepsonderwijs
blinden
chronisch zieken
dagbesteding
decentralisatie
diagnostiek
doven
dyslexie
effectiviteit
empowerment
epilepsie
ervaringen
ervaringsverhaal
evaluatie
forum
gedragsstoornissen
gehandciapten
gehandicapten
gehandicapten
gelijke behandeling
gemeentelijk beleid
gemeenten
gezin
handreiking
hoger onderwijs
hulpmiddelen
hulpverlening
informatie
informatieverstrekking
inkomen
intermediairs
jeugd
jeugdwerkloosheid
jeugdzorg
jongeren
jonggehandicapten
kanker
kenmerken
kennisoverdracht
kinderen
kwaliteit van leven
leerstoornissen
leerwegondersteunend onderwijs
leerwerkplek
leerwerktraject
lichamelijk gehandicapten
licht verstandelijk gehandicapten
lotgenotencontact
lvg
mbo
meetinstrument
methodiek
Nederland
niet-aangeboren hersenletsel
nten
ondersteuning
onderwijs
onderzoek
opvoeding
ouders
overheidsbeleid
participatie
passend onderwijs
praktijkonderwijs
psychische problemen
psychische stoornissen
re-integratie
re-integratiebedrijven
re-integratietrajecten
samenwerking
school
slechthorenden
slechtzienden
sociale werkvoorziening
speciaal onderwijs
statistiek
statistiek
statistiek
UWV
verstandelijk gehandicapten
volwassenen
voorlichting
voortgezet onderwijs
voorzieningen
vrije tijd
vso
Wajong
Wajongeren
Wajongers
WAO
WAZ
werkgelegenheid
werkgevers
wetgeving
WIA
WMO
Wmo
wonen
WSW
WW
zorg

1-15 van 15 resultaten

Actie-onderzoek: Ouders van chronisch zieke jongvolwassenen en begeleiding van hun kind naar de arbeidsmarkt.
Voor u ligt de rapportage over het Actie-onderzoek. Het Actie-onderzoek was gericht op de rol van ouders van chronisch zieke jongvolwassenen bij de.. >

BrainSTARS: Evaluatie van de toepassing van BrainSTARS in een kleinschalige pilot
BrainSTARS, een educatief programma voor kinderen met NAH en hun opvoedern leerkrachten, is een veelbelovend hulpmiddel om tegemoet te komen aan.. >

Bureau Jeugdzorg
Bureau Jeugdzorg is de toegangspoort voor de gehele jeugdzorg. De medewerkers van Bureau Jeugdzorg beoordelen elk verzoek om hulp. Ze stellen vast.. >

De rol van de school bij de opvoeding: Onderzoek ten behoeve van het Opvoeddebat6
De 'Opiniemonitor opvoeddebat' bestaat uit een aantal metingen, waarvan de meting in het kader van opvoeding en de rol van onderwijs wordt.. >

Een eigen weg te gaan: Onderzoek naar autonomie en sociale competentie van adolescenten met een visuele beperking en de samenhang met opvoedingsgedrag van ouders
This research investigated the relationship between the autonomy and social competence among adolescents with a visual impairment and parenting.. >

Hoe kunt u voor uw bijzondere kleinkind zorgen?: Tips voor opa's en oma's
Als in het gezin van uw kind een baby met een handicap geboren wordt, kan dit verschillende effecten hebben.Het brengt de familie dichter bij elkaar.. >

Inspiratieboek: Samenwerken vanuit de basis; Bouwstenen voor innovatie en het verder ontwikkelen van Integrale Vroeghulp
Om de hulp aan kinderen tussen de 0 en 7 jaar met met meervoudige ontwikkelingsproblemen te verbeteren, is het landelijk project Vroeg, Voortdurend.. >

Interventie Vaardigheden Voor Ouders (VVO)
De interventie Vaardigheden Voor Ouders (VVO) wil ouders met een kind (12 tot 18 jaar) dat vanwege gedragsproblematiek is opgenomen in een residenti.. >

Naar Hollands gebruik? Verschillen in gebruik van hulp bij opvoeding, onderwijs en gezondheid tussen autochtonen en migranten ; Verdiepingsstudie Diversiteit in het Jeugdbeleid
In opdracht van ZonMw heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) een onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van voorzieningen; worden.. >

Nederlands Jeugdinstituut ; NJi
Het NJi Kenniscentrum verzamelt, valideert, verrijkt en verspreidt kennis en informatie over jeugd en opvoeding. \n Daarnaast heeft het Nederlands.. >

NLD Collectief
NLDColletief staat voor samen werken aan de toekomst van úw kind met NLD. Als de opvoeding en ontwikkeling niet vanzelf gaan en er NLD.. >

Stepping Stones Triple P: Opvoedhulp voor ouders van kinderen met een beperking; Evaluatie van een pilot studie
Van maart 2008 tot juli 2010 is een pilot uitgevoerd naar interventie Stepping Stones Triple P. Dit is een interventie van 10 sessies dat.. >

STOP 4-7 Nederland: Resultaten 2009-2010
STOP4-7 is bedoeld voor kinderen van 4 tot 7 jaar met gedragsproblemen en hun opvoeders. De ouders missen de opvoedingscompetenties om met het kind.. >

The Care-project: consequences of care; Parents of children with a chronic disease
Het aantal kinderen met een chronische aandoening is de afgelopen decennia sterk gestegen. Volgens het CBS telde Nederland in 2008 bijna een half.. >

Van der Stam
Van der Stam biedt onderzoek en begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen bij leerproblemen, psychische moeilijkheden en opvoedingsvragen. >

kennisboX

CrossOver vult de kennisbank dagelijks met nieuwe informatie. Meld u aan voor de twee-wekelijkse update per e-mail: kennisboX>

kenniscollecte
Heeft u interessant informatiemateriaal op het gebied van participatie en inclusie?
Doneer het aan onze online bibliotheek!