kennisbank

Welkom op de kennisbank!
Er verschijnt veel informatie over economische zelfstandigheid van mensen met een beperking. Crossover bundelt al deze gegevens in de kennisbank. U kunt op verschillende manieren zoeken in de database. Zo kunt u zoeken op categorie, op thema en zoekwoord. Ook kunt u een combinatie gebruiken.

De kennisbank wordt continu aangevuld. Wilt u op de hoogte blijven van nieuw onderzoek? Meld u dan aan voor een twee-wekelijkse update via e-mail: kennisboX >

Mist u informatie? Geef dit dan door. Crossover staat open voor aanvullingen.

populaire zoekwoorden

ADHD
adolescenten
advies
allochtonen
arbeid
arbeidsbemiddeling
arbeidsgehandicapten
arbeidsmarkt
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsparticipatie
arbeidstoeleiding
assessment
autisme
AWBZ
basisonderwijs
begeleiding
behandeling
belangenbehartiging
beleid
beleid
beperkingen
beroepsonderwijs
blinden
chronisch zieken
dagbesteding
decentralisatie
diagnostiek
doven
dyslexie
effectiviteit
empowerment
epilepsie
ervaringen
ervaringsverhaal
evaluatie
forum
gedragsstoornissen
gehandciapten
gehandicapten
gehandicapten
gelijke behandeling
gemeentelijk beleid
gemeenten
gezin
handreiking
hoger onderwijs
hulpmiddelen
hulpverlening
informatie
informatieverstrekking
inkomen
intermediairs
jeugd
jeugdwerkloosheid
jeugdzorg
jongeren
jonggehandicapten
kanker
kenmerken
kennisoverdracht
kinderen
kwaliteit van leven
leerstoornissen
leerwegondersteunend onderwijs
leerwerkplek
leerwerktraject
lichamelijk gehandicapten
licht verstandelijk gehandicapten
lotgenotencontact
lvg
mbo
meetinstrument
methodiek
Nederland
niet-aangeboren hersenletsel
nten
ondersteuning
onderwijs
onderzoek
opvoeding
ouders
overheidsbeleid
participatie
passend onderwijs
praktijkonderwijs
psychische problemen
psychische stoornissen
re-integratie
re-integratiebedrijven
re-integratietrajecten
samenwerking
school
slechthorenden
slechtzienden
sociale werkvoorziening
speciaal onderwijs
statistiek
statistiek
statistiek
UWV
verstandelijk gehandicapten
volwassenen
voorlichting
voortgezet onderwijs
voorzieningen
vrije tijd
vso
Wajong
Wajongeren
Wajongers
WAO
WAZ
werkgelegenheid
werkgevers
wetgeving
WIA
Wmo
WMO
wonen
WSW
WW
zorg

1-20 van 32 resultaten

Activeren door participeren: De meerwaarde van de Wet maatschappelijke ondersteuning voor re-integratie van mensen in de bijstand
Verkennende studie naar mogelijk werkzame bestanddelen van de integratie van de Wet Werk en Bijstand (WWB) en de Wet maatschappelijke ondersteuning.. >

Armoede bij mensen met beperkingen: Resultaten van onderzoek naar oorzaken, gevolgen voor inclusie, preventie en benodigde ondersteuning
Vaker dan voorheen leven mensen met lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperkingen in armoede, zo lijkt het. Tegelijkertijd weten we.. >

Bosk
BOSK is een vereniging van motorisch gehandicapten en hun ouders. De BOSK zet zich daarbij in voor de belangen van mensen met een handicap in het.. >

Branchemonitor ondersteuning informele zorg 2010/2011
Deze monitor geeft een beeld van de sector ondersteuning informele zorg 2010/2011. Mantelzorgers en zorgvrijwilligers geven samen tachtig procent.. >

De ondersteuning geregeld: Vraag en aanbod in de ondersteuning van jongeren naar werk; Aanbevelingen voor een modelmatige aanpak
Onderzoek over het wajonglandschap van Helmond. Het wajonglandschap bestaat uit organisaties en perosnen binnen de gemeente Helmond die jongeren met.. >

Decentralisatie betekent transitie en transformatie: Nieuwe verantwoordelijkheden, rollen en opgaven in maatschappelijke ondersteuning
Met deze publicatie wil het TransitieBureau Begeleiding in de Wmo met name gemeenten onderteunen bij het gemeentelijke vernieuwingsproces dat nodig.. >

Goed bespiegeld, beter begeleid! De rol van grondhoudingen in re-integratiebegeleiding en de vertaling ervan in het reflectie-instrument 'MIRROR'
Met behulp van kwalitatieve onderzoeksmethoden is in kaart gebracht hoe reintegratieprofessionals in de praktijk precies te werk gaan bij het.. >

Handreiking voor lokaal beleid voor ondersteuning van mensen met een beperking
Gemeenten geven aan dat de mogelijkheden van de Wmo nog lang niet zijn uitgeput. De wettelijke kaders van de Wmo prikkelen tot innovatie en het.. >

Hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg
Deze notitie beschrijft de uitwerking van de kabinetsvoornemens in de langdurige zorg. De notitie start in paragraaf 1 en 2 met de noodzaak tot.. >

Hoe kunt u voor uw bijzondere kleinkind zorgen?: Tips voor opa's en oma's
Als in het gezin van uw kind een baby met een handicap geboren wordt, kan dit verschillende effecten hebben.Het brengt de familie dichter bij elkaar.. >

Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn ; LVG
De Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn is de brancheorganisatie voor organisaties in de eerstelijnszorg. Leden van de LVG zijn.. >

Meer werkkansen voor zwerfjongeren met een arbeidsbeperking : Betere ondersteuning aan zwerfjongeren met een beperking via samenwerking tussen gemeenten, opvang en UWV
Voor het eerst is in Nederland de situatie van zwerfjongeren met een beperking in kaart gebracht als het gaat om hun arbeidsmogelijkheden. Via een.. >

Nederlands Jeugdinstituut ; NJi
Het NJi Kenniscentrum verzamelt, valideert, verrijkt en verspreidt kennis en informatie over jeugd en opvoeding. \n Daarnaast heeft het Nederlands.. >

Nierpatiënten Vereniging Nederland ; NVN
De Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) is een vereniging voor en door mensen met een gestoorde nierfunctie of mensen die een.. >

NLD Collectief
NLDColletief staat voor samen werken aan de toekomst van úw kind met NLD. Als de opvoeding en ontwikkeling niet vanzelf gaan en er NLD.. >

Ooglijn Viziris
De Ooglijn geeft informatie en advies aan mensen die problemen hebben met zien en aan de betrokkenen in hun omgeving. De Ooglijn biedt u informatie.. >

Op weg met de Wmo: Evaluatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2007-2009
Op weg met de Wmo gaat zowel over gemeenten, die het maatschappelijk ondersteuningsbeleid verder vorm geven, als over mensen met een beperking, die.. >

Op weg naar duurzame maatschappelijke ondersteuning: De inhoudelijke samenhang tussen de drie decentralisaties en de Wmo
Het staat klip en klaar in het Regeerakkoord van kabinet Rutte II: deze regering gaat door met de beweging om zorg en ondersteuning dichterbij de.. >

Op weg naar werk: Leidraad voor ondersteuning assessment
Assessments in de verschillende fasen van doorstroomtrajecten vanuit het dagactiviteitencentra naar betaald werk. Behandeld worden: uitgangspunten.. >

Passende preventieve steun voor (dreigend) overbelaste jongeren
In dit artikel wordt de problematiek verkent en wordt ingegaan op de doelen van preventieve steun op een effectieve aanpak. Verder wordt besproken.. >

kennisboX

CrossOver vult de kennisbank dagelijks met nieuwe informatie. Meld u aan voor de twee-wekelijkse update per e-mail: kennisboX>

kenniscollecte
Heeft u interessant informatiemateriaal op het gebied van participatie en inclusie?
Doneer het aan onze online bibliotheek!