kennisbank

Welkom op de kennisbank!
Er verschijnt veel informatie over economische zelfstandigheid van mensen met een beperking. Crossover bundelt al deze gegevens in de kennisbank. U kunt op verschillende manieren zoeken in de database. Zo kunt u zoeken op categorie, op thema en zoekwoord. Ook kunt u een combinatie gebruiken.

De kennisbank wordt continu aangevuld. Wilt u op de hoogte blijven van nieuw onderzoek? Meld u dan aan voor een twee-wekelijkse update via e-mail: kennisboX >

Mist u informatie? Geef dit dan door. Crossover staat open voor aanvullingen.

populaire zoekwoorden

ADHD
adolescenten
advies
allochtonen
arbeid
arbeidsbemiddeling
arbeidsgehandicapten
arbeidsmarkt
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsparticipatie
arbeidstoeleiding
assessment
autisme
AWBZ
basisonderwijs
begeleiding
behandeling
belangenbehartiging
beleid
beleid
beperkingen
beroepsonderwijs
blinden
chronisch zieken
dagbesteding
decentralisatie
diagnostiek
doven
dyslexie
effectiviteit
empowerment
epilepsie
ervaringen
ervaringsverhaal
evaluatie
forum
gedragsstoornissen
gehandciapten
gehandicapten
gehandicapten
gelijke behandeling
gemeentelijk beleid
gemeenten
gezin
handreiking
hoger onderwijs
hulpmiddelen
hulpverlening
informatie
informatieverstrekking
inkomen
intermediairs
jeugd
jeugdwerkloosheid
jeugdzorg
jongeren
jonggehandicapten
kanker
kenmerken
kennisoverdracht
kinderen
kwaliteit van leven
leerstoornissen
leerwegondersteunend onderwijs
leerwerkplek
leerwerktraject
lichamelijk gehandicapten
licht verstandelijk gehandicapten
lotgenotencontact
lvg
mbo
meetinstrument
methodiek
Nederland
niet-aangeboren hersenletsel
nten
ondersteuning
onderwijs
onderzoek
opvoeding
ouders
overheidsbeleid
participatie
passend onderwijs
praktijkonderwijs
psychische problemen
psychische stoornissen
re-integratie
re-integratiebedrijven
re-integratietrajecten
samenwerking
school
slechthorenden
slechtzienden
sociale werkvoorziening
speciaal onderwijs
statistiek
statistiek
statistiek
UWV
verstandelijk gehandicapten
volwassenen
voorlichting
voortgezet onderwijs
voorzieningen
vrije tijd
vso
Wajong
Wajongeren
Wajongers
WAO
WAZ
werkgelegenheid
werkgevers
wetgeving
WIA
Wmo
WMO
wonen
WSW
WW
zorg

1-16 van 16 resultaten

Beoordeling Sociaal Aanpassingsvermogen
Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een screeningsinstrument ontwikkeld om het sociaal aanpassingsvermogen bij kinderen en jongeren in kaart te.. >

Boat Care
Beschrijving van individuele ervaring met een licht verstandelijke werknemer. "Sinds 2006 werkt Michael (20) bij Professional Boat Care in.. >

Branchegerichte certificering
Het project behelst het ontwikkelen en aanbieden van 6 branchegerichte kwalificerende leerwerktrajecten aan leerlingen en schoolverlaters uit.. >

Gebrekkige indicatiestelling en samenwerking bedreiging voor kwaliteit van zorg voor licht verstandelijk gehandicapten
Volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVG) vormen een kwetsbare groep in onze samenleving niet zozeer door hun beperkte intellectueel.. >

Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn ; LVG
De Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn is de brancheorganisatie voor organisaties in de eerstelijnszorg. Leden van de LVG zijn.. >

Moeilijk lerend : Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind
Moeilijk lerende kinderen worden ook wel kinderen met een lichte verstandelijke beperking genoemd. Voor veel ouders is niet duidelijk wat de licht.. >

Pak (die) kans
Het ontwikkelen, invoeren en breed verspreiden van een methodiek voor jongeren met een licht verstandelijke beperking die in aanraking zijn (geweest.. >

SIWIT
De SIWIT geeft inzicht in beroepsinteresses. De SIWIT is bedoeld voor mensen met een licht verstandelijke handicap die zich aan het (her)orië.. >

Sluitende aanpak Wajong 2007
Het organiseren van een sluitende aanpak voor jongeren met een niet-verstandelijke handicap, waaronder de groep (potentiële) Wajongeren met.. >

STAM BV : Vroegtijdige signalering en een traject op maat
Het voorkomen van uitval uit praktijkscholen van leerlingen met een licht verstandelijke handicap en/of gedragsproblemen in de leeftijd van 16 tot.. >

Stichitng Landelijk Kenniscentrum LVG
De vereniging is opgericht door de gezamenlijke directies van de 21 Orthopedagogische Behandelcentra in Nederland. De vereniging heeft ten doel het.. >

Stichting Centrum voor Consultatie en Expertise ; Stichting CCE
Het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) wil mensen met een bijzondere zorgvraag een menswaardig bestaan geven. We zijn er voor mensen die.. >

Terecht in de jeugdzorg: Voorspellers van kind- en opvoedproblematiek en jeugdzorggebruik
Jeugdigen of hun opvoeders die in de problemen komen, kunnen gebruikmaken van jeugdzorg. Het gebruik van deze voorzieningen in Nederland is groot en.. >

Vangrail
Centraal in dit project staat de arbeidstoeleiding van mensen met een licht verstandelijke handicap en een ernstige gedragsafwijking. Project.. >

Verkeerd verbonden: Naar houdbare voorzieningen voor jeugdigen
De taskforce richt zich in deze publicatie op drie specifieke maatregelingen te weten: 1. Invoering van een LVG-protocol voor cliënten met.. >

Zorg voor licht verstandelijk gehandicapten: Aard en omvang van LVG-zorg
In opdracht van het Ministerie van VWS deed Research voor Beleid onderzoek naar de omvang en aard van de zorg voor mensen met een licht.. >

kennisboX

CrossOver vult de kennisbank dagelijks met nieuwe informatie. Meld u aan voor de twee-wekelijkse update per e-mail: kennisboX>

kenniscollecte
Heeft u interessant informatiemateriaal op het gebied van participatie en inclusie?
Doneer het aan onze online bibliotheek!