kennisbank

Welkom op de kennisbank!
Er verschijnt veel informatie over economische zelfstandigheid van mensen met een beperking. Crossover bundelt al deze gegevens in de kennisbank. U kunt op verschillende manieren zoeken in de database. Zo kunt u zoeken op categorie, op thema en zoekwoord. Ook kunt u een combinatie gebruiken.

De kennisbank wordt continu aangevuld. Wilt u op de hoogte blijven van nieuw onderzoek? Meld u dan aan voor een twee-wekelijkse update via e-mail: kennisboX >

Mist u informatie? Geef dit dan door. Crossover staat open voor aanvullingen.

populaire zoekwoorden

ADHD
adolescenten
advies
allochtonen
arbeid
arbeidsbemiddeling
arbeidsgehandicapten
arbeidsmarkt
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsparticipatie
arbeidstoeleiding
assessment
autisme
AWBZ
basisonderwijs
begeleiding
behandeling
belangenbehartiging
beleid
beleid
beperkingen
beroepsonderwijs
blinden
chronisch zieken
dagbesteding
decentralisatie
diagnostiek
doven
dyslexie
effectiviteit
empowerment
epilepsie
ervaringen
ervaringsverhaal
evaluatie
forum
gedragsstoornissen
gehandciapten
gehandicapten
gehandicapten
gelijke behandeling
gemeentelijk beleid
gemeenten
gezin
handreiking
hoger onderwijs
hulpmiddelen
hulpverlening
informatie
informatieverstrekking
inkomen
intermediairs
jeugd
jeugdwerkloosheid
jeugdzorg
jongeren
jonggehandicapten
kanker
kenmerken
kennisoverdracht
kinderen
kwaliteit van leven
leerstoornissen
leerwegondersteunend onderwijs
leerwerkplek
leerwerktraject
lichamelijk gehandicapten
licht verstandelijk gehandicapten
lotgenotencontact
lvg
mbo
meetinstrument
methodiek
Nederland
niet-aangeboren hersenletsel
nten
ondersteuning
onderwijs
onderzoek
opvoeding
ouders
overheidsbeleid
participatie
passend onderwijs
praktijkonderwijs
psychische problemen
psychische stoornissen
re-integratie
re-integratiebedrijven
re-integratietrajecten
samenwerking
school
slechthorenden
slechtzienden
sociale werkvoorziening
speciaal onderwijs
statistiek
statistiek
statistiek
UWV
verstandelijk gehandicapten
volwassenen
voorlichting
voortgezet onderwijs
voorzieningen
vrije tijd
vso
Wajong
Wajongeren
Wajongers
WAO
WAZ
werkgelegenheid
werkgevers
wetgeving
WIA
Wmo
WMO
wonen
WSW
WW
zorg

1-20 van 29 resultaten

Adhd klup
Startpagina ADHD: ervaringsverhalen, emailgroep, forum, homepages, informatie, internetsites informatie, nieuws, testen >

AdhdXtra-Impuls
AdhdXtra-Impuls staat voor gratis onafhankelijk interactief lotgenotencontact voor ADHD en/of aanverwante stoornissen zoals Borderline, PDD-NOS, ODD.. >

Ango
De Ango is een algemene landelijke vereniging van, voor en door mensen met een functiebeperking en chronisch zieken. Aandachtsgebieden: Juridisch.. >

Angst Dwang en Fobie Stichting
Patiëntenvereniging die zich inzet voor mensen met angst- en dwangklachten. >

Astma Fonds
Het Astma Fonds is zowel een fonds als een patiëntenvereniging. Het Astma Fonds behartigt de belangen, geeft informatie, susidieerd.. >

Boogh
Boogh is specialist in het organiseren van activiteiten en arbeid voor volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel en mensen met een.. >

Bosk
BOSK is een vereniging van motorisch gehandicapten en hun ouders. De BOSK zet zich daarbij in voor de belangen van mensen met een handicap in het.. >

Clientenbond
De Cliëntenbond in de GGZ is een organisatie van mensen die psychisch of psychiatrische zorg hebben (gehad). Centraal in alle activiteiten.. >

Epilepsie Vereniging Nederland ; EVN
De Epilepsie Vereniging Nederland is een landelijke patiëntenbelangenvereniging van en voor mensen met epilepsie en hun direct betrokkenen. De.. >

Helen Keller
Het doel van de Helen Keller Stichting is het bevorderen en behartigen van de belangen van het welzijn voor doofblinden en doofslechtzienden in.. >

Hiv Vereniging Nederland
Bij de Hiv Vereniging staat iedereen die leeft met hiv centraal. De vereniging is er voor actieve belangenbehartiging, betrouwbare en.. >

Impuls
Patiëntenvereniging voor volwassenen met ADHD en aanverwante stoornissen >

Jackiese
Is de jongerensite van de Nederlandse vereniging van spierziekten. Er wordt aandacht besteed aan verschillende onderwerpen. \n Onder '9 till 5.. >

Jongekanker patienten
Website over kanker bij kinderen en jonge volwassenen van 12 tot 35 >

Jongerencommissie
De JongerenCommissie (JC) is de organisatie voor dove en zwaar slechthorende jongeren in Nederland. >

Jongpositief
Website voor en door jongeren met hiv van 18 tot 30 jaar, en betrokkenen, in Nederland en België. helpdesk: Servicepunt van de Hiv Vereniging.. >

Kansplus
KansPlus behartigt op lokaal, regionaal en landelijk niveau de belangen van mensen met een verstandelijke handicap >

NAH algemeen
Deze informatie website over NAH ( Niet -Aangeboren Hersenletsel of Hersenaandoening ) is gemaakt voor en door mensen met NAH, hun partners en.. >

NAH-info
Advies en luisterende oren bij de verwerking van problemen van NAH rondom hun acceptatieproces >

Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden ; NVBS
De NVBS is de Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden, De NVBS is een landelijke vereniging van en voor mensen die slecht of niet meer.. >

kennisboX

CrossOver vult de kennisbank dagelijks met nieuwe informatie. Meld u aan voor de twee-wekelijkse update per e-mail: kennisboX>

kenniscollecte
Heeft u interessant informatiemateriaal op het gebied van participatie en inclusie?
Doneer het aan onze online bibliotheek!