kennisbank

Welkom op de kennisbank!
Er verschijnt veel informatie over economische zelfstandigheid van mensen met een beperking. Crossover bundelt al deze gegevens in de kennisbank. U kunt op verschillende manieren zoeken in de database. Zo kunt u zoeken op categorie, op thema en zoekwoord. Ook kunt u een combinatie gebruiken.

De kennisbank wordt continu aangevuld. Wilt u op de hoogte blijven van nieuw onderzoek? Meld u dan aan voor een twee-wekelijkse update via e-mail: kennisboX >

Mist u informatie? Geef dit dan door. Crossover staat open voor aanvullingen.

populaire zoekwoorden

ADHD
adolescenten
advies
allochtonen
arbeid
arbeidsbemiddeling
arbeidsgehandicapten
arbeidsmarkt
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsparticipatie
arbeidstoeleiding
assessment
autisme
AWBZ
basisonderwijs
begeleiding
behandeling
belangenbehartiging
beleid
beleid
beperkingen
beroepsonderwijs
blinden
chronisch zieken
dagbesteding
decentralisatie
diagnostiek
doven
dyslexie
effectiviteit
empowerment
epilepsie
ervaringen
ervaringsverhaal
evaluatie
forum
gedragsstoornissen
gehandciapten
gehandicapten
gehandicapten
gelijke behandeling
gemeentelijk beleid
gemeenten
gezin
handreiking
hoger onderwijs
hulpmiddelen
hulpverlening
informatie
informatieverstrekking
inkomen
intermediairs
jeugd
jeugdwerkloosheid
jeugdzorg
jongeren
jonggehandicapten
kanker
kenmerken
kennisoverdracht
kinderen
kwaliteit van leven
leerstoornissen
leerwegondersteunend onderwijs
leerwerkplek
leerwerktraject
lichamelijk gehandicapten
licht verstandelijk gehandicapten
lotgenotencontact
lvg
mbo
meetinstrument
methodiek
Nederland
niet-aangeboren hersenletsel
nten
ondersteuning
onderwijs
onderzoek
opvoeding
ouders
overheidsbeleid
participatie
passend onderwijs
praktijkonderwijs
psychische problemen
psychische stoornissen
re-integratie
re-integratiebedrijven
re-integratietrajecten
samenwerking
school
slechthorenden
slechtzienden
sociale werkvoorziening
speciaal onderwijs
statistiek
statistiek
statistiek
UWV
verstandelijk gehandicapten
volwassenen
voorlichting
voortgezet onderwijs
voorzieningen
vrije tijd
vso
Wajong
Wajongeren
Wajongers
WAO
WAZ
werkgelegenheid
werkgevers
wetgeving
WIA
Wmo
WMO
wonen
WSW
WW
zorg

1-17 van 17 resultaten

Dierenspeciaalzaak
Individueel ervaringsverhaal over ervaringen van een VSO/ZMOK leerling met een Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL). "Rohald is een VSO/ZMOK.. >

Global Start: Werktoeleiding ZMLK-jongeren
Praktijkervaring van een werkgever over het aanbieden van doelgerichte werktoeleiding, binnen de sociale firma Global Start, aan tien jongeren die.. >

Grand Hotel Philadelphia
Praktijkverhaal over Grand Hotel Philadelphia in Rotterdam. In dit hotel met lunchkaart en dinerfaciliteiten op afspraak worden mensen met een.. >

Kasteel Baexem
Het realiseren van twee kleinschalige trainingsvoorzieningen op een reguliere bedrijfslocatie, voor het toeleiden van gedragsmoeilijke jongeren naar.. >

Klussen bij Sportverenigingen
Het leerwerkproject “Klussen bij sportverenigingen” heeft als doel om jongeren met een verstandelijke beperking na hun schoolperiode te.. >

Leerwerkbanen Stadswerken
'Al doende leert men' is het motto voor de jongeren die een leerwerktraject van één jaar gaan volgen. Ze verrichten allerlei.. >

LWP Fietskoerier
De LWP Fietskoerier is een arbeidstrainingsproject voor mensen met bijvoorbeeld een psychiatrische, psychosociale en/of verslavingsachtergrond. LWP.. >

Mulock Houwer: ATC Amersfoort
Het opzetten van een Arbeidstraining & Coaching Centrum (ATC) in Amersfoort. Dit met het doel om jongeren uit het VSO, het praktijkonderwijs en.. >

Noorderpoortcollege
Het aanbieden van betaalde doorstroombanen in onderwijsondersteunende functies op de eigen school en in doorstroombanen bij organisaties in de regio.. >

NoXqs Labs
NoXqs Labs is het softwarebedrijf van NoXqs, opgezet als project. Het bedrijf is opgericht in nauwe samenwerking met het UWV en het Leo Kannerhuis.. >

Ons Tweede Thuis
Jongeren en zijstromers kunnen via de zogenaamde beroepsbegeleidende leerweg aan de slag bij Ons Tweede Thuis. De leerlingen krijgen een tijdelijk.. >

Station Oldenzaal ; stationsrestauratie
Een stationsrestauratie die door de NS niet meer rendabel geëxploiteerd kan worden, wordt nu door de inzet van mensen met een arbeidshandicap.. >

Stichting Kringloopwinkel Beter voor Best
De stichting beschikt over een goed draaiende organisatie met locaties in Best en in Eindhoven en heeft de mogelijkheid om continu banen te creë.. >

Stichting Werkwijs: Leerwerkbedrijf Langerlust
Het opzetten van een nieuw leerwerkbedrijf op een unieke locatie aan de rand van de Gaasperplas. Het bieden van intensief begeleide leerwerkplekken.. >

Sweet Store
De Sweet Store is een lunchroom, waar allerlei exotische delicatessen worden gemaakt en verkocht. De Sweet Store helpt elk jaar twintig jongeren met.. >

Werkcarrousel
Werkcarrousel is een arbeidsmarktproject, bedacht en uitgevoerd door BV Maakbaar en King Coaching, met als doel 25 jonggehandicapten (met een.. >

Zorginstelling, keuken
Shira, een 19-jarige leerlinge uit het praktijkonderwijs met een Wajong-uitkering, volgt de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) Horeca Assistent niveau.. >

kennisboX

CrossOver vult de kennisbank dagelijks met nieuwe informatie. Meld u aan voor de twee-wekelijkse update per e-mail: kennisboX>

kenniscollecte
Heeft u interessant informatiemateriaal op het gebied van participatie en inclusie?
Doneer het aan onze online bibliotheek!