kennisbank

Welkom op de kennisbank!
Er verschijnt veel informatie over economische zelfstandigheid van mensen met een beperking. Crossover bundelt al deze gegevens in de kennisbank. U kunt op verschillende manieren zoeken in de database. Zo kunt u zoeken op categorie, op thema en zoekwoord. Ook kunt u een combinatie gebruiken.

De kennisbank wordt continu aangevuld. Wilt u op de hoogte blijven van nieuw onderzoek? Meld u dan aan voor een twee-wekelijkse update via e-mail: kennisboX >

Mist u informatie? Geef dit dan door. Crossover staat open voor aanvullingen.

populaire zoekwoorden

ADHD
adolescenten
advies
allochtonen
arbeid
arbeidsbemiddeling
arbeidsgehandicapten
arbeidsmarkt
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsparticipatie
arbeidstoeleiding
assessment
autisme
AWBZ
basisonderwijs
begeleiding
behandeling
belangenbehartiging
beleid
beleid
beperkingen
beroepsonderwijs
blinden
chronisch zieken
dagbesteding
decentralisatie
diagnostiek
doven
dyslexie
effectiviteit
empowerment
epilepsie
ervaringen
ervaringsverhaal
evaluatie
forum
gedragsstoornissen
gehandciapten
gehandicapten
gehandicapten
gelijke behandeling
gemeentelijk beleid
gemeenten
gezin
handreiking
hoger onderwijs
hulpmiddelen
hulpverlening
informatie
informatieverstrekking
inkomen
intermediairs
jeugd
jeugdwerkloosheid
jeugdzorg
jongeren
jonggehandicapten
kanker
kenmerken
kennisoverdracht
kinderen
kwaliteit van leven
leerstoornissen
leerwegondersteunend onderwijs
leerwerkplek
leerwerktraject
lichamelijk gehandicapten
licht verstandelijk gehandicapten
lotgenotencontact
lvg
mbo
meetinstrument
methodiek
Nederland
niet-aangeboren hersenletsel
nten
ondersteuning
onderwijs
onderzoek
opvoeding
ouders
overheidsbeleid
participatie
passend onderwijs
praktijkonderwijs
psychische problemen
psychische stoornissen
re-integratie
re-integratiebedrijven
re-integratietrajecten
samenwerking
school
slechthorenden
slechtzienden
sociale werkvoorziening
speciaal onderwijs
statistiek
statistiek
statistiek
UWV
verstandelijk gehandicapten
volwassenen
voorlichting
voortgezet onderwijs
voorzieningen
vrije tijd
vso
Wajong
Wajongeren
Wajongers
WAO
WAZ
werkgelegenheid
werkgevers
wetgeving
WIA
WMO
Wmo
wonen
WSW
WW
zorg

1-11 van 11 resultaten

Autobedrijf
Praktijkvoorbeeld van werknemer bij een autobedrijf. "De zeventienjarige Michel is op de praktijkschool geen sterke leerling. Tijdens zijn.. >

Basisz
Praktijkvoorbeeld van toeleiding naar arbeid. Stichting De Basisz heeft als doel hulp bieden bij het uitstippelen van een route in het leven van.. >

Havenmuseum
Beschrijving van het Havenmuseum als leerwerkbedrijf. "Het havenmuseum werkt in dit project samen met onderwijs, MKB, een reï.. >

Havenmuseum: leerwerkbedrijf scheepsrestauratie
In de projectfase worden de werkprocessen en instrumenten van het leerwerkbedrijf ontwikkeld : Er komt een wervingsplan, een passend.. >

Kappersopleiding
Bij de kappersopleiding van het Willem I College in Den Bosch zijn er drie instructeurs aan het werk die ooit zijn afgekeurd en niet meer alskapper.. >

Kunstenmakerij (meubel op maat)
Stichting Kunstenmakerij heeft in een achterstandsbuurt in Rotterdam een meubelmakerij plus winkel geopend waar mensen met een arbeidshandicap.. >

Leerarrangementen op boerderijen
Het ontwikkelen en realiseren van leerarrangementen op leerboerderijen voor jongeren met een functiebeperking. Het leerarrangement bereidt jongeren.. >

Leerwerkbanen Stadswerken
'Al doende leert men' is het motto voor de jongeren die een leerwerktraject van één jaar gaan volgen. Ze verrichten allerlei.. >

Meester-Gezel
Wat kunnen oudere werkzoekenden en risicoleerlingen van het vmbo gemeen hebben? Het Meester-Gezel wil een werkwijze ontwikkelen van een Meester.. >

MOTA
MOTA is een werkervaringsproject voor jongeren met psychiatrische stoornissen. De doelgroep bestaat voornamelijk uit jongeren met een pdd/autisme.. >

Werken en leren : De omslag
Deze publicatie vormt de opbrengst van het project ‘leren en werken in beeld’. Het doel van dit project is het bundelen van bestaande.. >

kennisboX

CrossOver vult de kennisbank dagelijks met nieuwe informatie. Meld u aan voor de twee-wekelijkse update per e-mail: kennisboX>

kenniscollecte
Heeft u interessant informatiemateriaal op het gebied van participatie en inclusie?
Doneer het aan onze online bibliotheek!