kennisbank

Welkom op de kennisbank!
Er verschijnt veel informatie over economische zelfstandigheid van mensen met een beperking. Crossover bundelt al deze gegevens in de kennisbank. U kunt op verschillende manieren zoeken in de database. Zo kunt u zoeken op categorie, op thema en zoekwoord. Ook kunt u een combinatie gebruiken.

De kennisbank wordt continu aangevuld. Wilt u op de hoogte blijven van nieuw onderzoek? Meld u dan aan voor een twee-wekelijkse update via e-mail: kennisboX >

Mist u informatie? Geef dit dan door. Crossover staat open voor aanvullingen.

populaire zoekwoorden

ADHD
adolescenten
advies
allochtonen
arbeid
arbeidsbemiddeling
arbeidsgehandicapten
arbeidsmarkt
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsparticipatie
arbeidstoeleiding
assessment
autisme
AWBZ
basisonderwijs
begeleiding
behandeling
belangenbehartiging
beleid
beleid
beperkingen
beroepsonderwijs
blinden
chronisch zieken
dagbesteding
decentralisatie
diagnostiek
doven
dyslexie
effectiviteit
empowerment
epilepsie
ervaringen
ervaringsverhaal
evaluatie
forum
gedragsstoornissen
gehandciapten
gehandicapten
gehandicapten
gelijke behandeling
gemeentelijk beleid
gemeenten
gezin
handreiking
hoger onderwijs
hulpmiddelen
hulpverlening
informatie
informatieverstrekking
inkomen
intermediairs
jeugd
jeugdwerkloosheid
jeugdzorg
jongeren
jonggehandicapten
kanker
kenmerken
kennisoverdracht
kinderen
kwaliteit van leven
leerstoornissen
leerwegondersteunend onderwijs
leerwerkplek
leerwerktraject
lichamelijk gehandicapten
licht verstandelijk gehandicapten
lotgenotencontact
lvg
mbo
meetinstrument
methodiek
Nederland
niet-aangeboren hersenletsel
nten
ondersteuning
onderwijs
onderzoek
opvoeding
ouders
overheidsbeleid
participatie
passend onderwijs
praktijkonderwijs
psychische problemen
psychische stoornissen
re-integratie
re-integratiebedrijven
re-integratietrajecten
samenwerking
school
slechthorenden
slechtzienden
sociale werkvoorziening
speciaal onderwijs
statistiek
statistiek
statistiek
UWV
verstandelijk gehandicapten
volwassenen
voorlichting
voortgezet onderwijs
voorzieningen
vrije tijd
vso
Wajong
Wajongeren
Wajongers
WAO
WAZ
werkgelegenheid
werkgevers
wetgeving
WIA
WMO
Wmo
wonen
WSW
WW
zorg

1-17 van 17 resultaten

Autobedrijf
Praktijkvoorbeeld van werknemer bij een autobedrijf. "De zeventienjarige Michel is op de praktijkschool geen sterke leerling. Tijdens zijn.. >

Baanwijs: Leerwerkbedrijf Kasteel Baexem : Werken en leren op een landgoed
Beschrijving van twee leerwerkprojecten die zijn gehuisvest in en om het zeventiende-eeuwse Kasteel Baexem. Hiertoe wordt aan de bestaande.. >

Branchegerichte certificering
Het project behelst het ontwikkelen en aanbieden van 6 branchegerichte kwalificerende leerwerktrajecten aan leerlingen en schoolverlaters uit.. >

Casemanagement gedragsmoeilijke jongeren
Een aantal scholen voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen heeft in het kader van een Equal-project een gefaseerde arbeidsmarktgerichte leerweg (AGL.. >

De Kapstok Leerwerkprojecten: MOTA : Arbeidstoeleiding voor leerlingen van Het Mozaïek
De Kapstok verzorgt de arbeidsmarktgerichte leerweg voor moeilijk bemiddelbare jongeren van 16 jaar en ouder. Binnen dit onderdeel wordt een.. >

De Stijgbeugel
Praktijkbeschrijving van een bedrijf waar mensen met psychische stoornissen werken met paarden. "Het werken met paarden is uitermate geschikt.. >

Havenmuseum
Beschrijving van het Havenmuseum als leerwerkbedrijf. "Het havenmuseum werkt in dit project samen met onderwijs, MKB, een reï.. >

Havenmuseum: leerwerkbedrijf scheepsrestauratie
In de projectfase worden de werkprocessen en instrumenten van het leerwerkbedrijf ontwikkeld : Er komt een wervingsplan, een passend.. >

Leerarrangementen op boerderijen
Het ontwikkelen en realiseren van leerarrangementen op leerboerderijen voor jongeren met een functiebeperking. Het leerarrangement bereidt jongeren.. >

Passe-partout
Passe-partout zijn leerwerktrajecten voor leerlingen met problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling en ernstige gedragsproblematiek. De.. >

Praktijkonderwijs en Duale Trajecten
Project Duale Trajecten > Handboek Leren & Werken In het handboek zal komen te staan wat de 6 scholen ontwikkeld hebben. Sommige.. >

RBO Groningen: Basis AgroGroene Ruimte
24 Jongeren met een verstandelijke beperking bemiddelen naar een betaalde baan. Deze baan combineren met een BBL opleiding voor startkwalificatie op.. >

RBO Groningen: Basis AgroGroene Ruimte : Werken in de agrarische sector
Na een intake volgt een assessment, competentietest en/of gedragsanalyse. De werkgever selecteert een werknemer. Het scholingstraject wordt.. >

Station Oldenzaal ; stationsrestauratie
Een stationsrestauratie die door de NS niet meer rendabel geëxploiteerd kan worden, wordt nu door de inzet van mensen met een arbeidshandicap.. >

Werknemer in opleiding, leren met perspectief ; WIO
Leerlingen van het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs hebben ondersteuning nodig bij de voorbereiding en toeleiding naar de.. >

ZetNet MediaWerk: Cross-Learning : Leren van en met elkaar
Studenten, zonder beperking, van de opleidingen Media Design MBO niveau 3 en Secretarieel niveau 3 van ROC Nijmegen, zijn buddy’s voor.. >

Zorginstelling, keuken
Shira, een 19-jarige leerlinge uit het praktijkonderwijs met een Wajong-uitkering, volgt de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) Horeca Assistent niveau.. >

kennisboX

CrossOver vult de kennisbank dagelijks met nieuwe informatie. Meld u aan voor de twee-wekelijkse update per e-mail: kennisboX>

kenniscollecte
Heeft u interessant informatiemateriaal op het gebied van participatie en inclusie?
Doneer het aan onze online bibliotheek!