kennisbank

Welkom op de kennisbank!
Er verschijnt veel informatie over economische zelfstandigheid van mensen met een beperking. Crossover bundelt al deze gegevens in de kennisbank. U kunt op verschillende manieren zoeken in de database. Zo kunt u zoeken op categorie, op thema en zoekwoord. Ook kunt u een combinatie gebruiken.

De kennisbank wordt continu aangevuld. Wilt u op de hoogte blijven van nieuw onderzoek? Meld u dan aan voor een twee-wekelijkse update via e-mail: kennisboX >

Mist u informatie? Geef dit dan door. Crossover staat open voor aanvullingen.

populaire zoekwoorden

ADHD
adolescenten
advies
allochtonen
arbeid
arbeidsbemiddeling
arbeidsgehandicapten
arbeidsmarkt
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsparticipatie
arbeidstoeleiding
assessment
autisme
AWBZ
basisonderwijs
begeleiding
behandeling
belangenbehartiging
beleid
beleid
beperkingen
beroepsonderwijs
blinden
chronisch zieken
dagbesteding
decentralisatie
diagnostiek
doven
dyslexie
effectiviteit
empowerment
epilepsie
ervaringen
ervaringsverhaal
evaluatie
forum
gedragsstoornissen
gehandciapten
gehandicapten
gehandicapten
gelijke behandeling
gemeentelijk beleid
gemeenten
gezin
handreiking
hoger onderwijs
hulpmiddelen
hulpverlening
informatie
informatieverstrekking
inkomen
intermediairs
jeugd
jeugdwerkloosheid
jeugdzorg
jongeren
jonggehandicapten
kanker
kenmerken
kennisoverdracht
kinderen
kwaliteit van leven
leerstoornissen
leerwegondersteunend onderwijs
leerwerkplek
leerwerktraject
lichamelijk gehandicapten
licht verstandelijk gehandicapten
lotgenotencontact
lvg
mbo
meetinstrument
methodiek
Nederland
niet-aangeboren hersenletsel
nten
ondersteuning
onderwijs
onderzoek
opvoeding
ouders
overheidsbeleid
participatie
passend onderwijs
praktijkonderwijs
psychische problemen
psychische stoornissen
re-integratie
re-integratiebedrijven
re-integratietrajecten
samenwerking
school
slechthorenden
slechtzienden
sociale werkvoorziening
speciaal onderwijs
statistiek
statistiek
statistiek
UWV
verstandelijk gehandicapten
volwassenen
voorlichting
voortgezet onderwijs
voorzieningen
vrije tijd
vso
Wajong
Wajongeren
Wajongers
WAO
WAZ
werkgelegenheid
werkgevers
wetgeving
WIA
Wmo
WMO
wonen
WSW
WW
zorg

1-14 van 14 resultaten

Borstkanker en werk: Informatie voor werkgevers
Deze folder biedt u als werkgever informatie over de gevolgen van borstkanker voor het werk. Het uitgangspunt is dat uw medewerker u over de ziekte.. >

Communiceren over je ziekte op het werk: ervaringen van werknemers met kanker, reuma of spierziekte
Dit verslag geeft de resultaten weer van groepsgesprekken met werknemers geraakt door kanker, een spierziekte of reuma over hun ervaringen met.. >

Dikkedarmkanker en werk: informatie voor werkgevers
Deze folder biedt u als werkgever informatie over de gevolgen van dikkedarmkanker voor het werk. Het uitgangspunt is dat uw medewerker u over de.. >

Jongekanker patienten
Website over kanker bij kinderen en jonge volwassenen van 12 tot 35 >

Kwf kanker bestrijding
KWF Kankerbestrijding zet zich in op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, voorlichting, patiëntenondersteuning en fondsenwerving. Tachtig.. >

Leven en werken na kanker
De interventie Leven en werken na kanker bestaat uit persoonlijke individuele begeleiding en counseling (geen groepsgewijze activiteiten). Naast het.. >

Longkanker en werk: informatie voor werkgevers
Deze folder biedt u als werkgever informatie over de gevolgen van longkanker voor het werk. Het uitgangspunt is dat uw medewerker u over de ziekte.. >

Lymfklierkanker en werk: informatie voor werkgevers
Deze folder biedt u als werkgever informatie over de gevolgen van lymfklierkanker voor het werk. Het uitgangspunt is dat uw medewerker u over de.. >

Melanoom en werk: informatie voor werkgevers
Deze folder biedt u als werkgever informatie over de gevolgen van een melanoom voor het werk. Het uitgangspunt is dat uw medewerker u over de ziekte.. >

Prostaatkanker en werk: informatie voor werkgevers
Deze folder biedt u als werkgever informatie over de gevolgen van prostaatkanker voor het werk. Het uitgangspunt is dat uw medewerker u over de.. >

Stichting Diagnose Kanker
Digittale Informatie en lotgenoten contact over kanker. Lotgenotencontact kan via forum en chatten. >

Stichting jongeren en kanker
Stichting Jongeren en Kanker is er voor jonge mensen die te maken hebben gekregen met kanker. Die hun ervaringen met elkaar willen delen. Die elkaar.. >

Zorg- en leefsituatie van mensen met kanker 2012: Deelrapportage III: Werk en inkomen
Voor u ligt de eerste jaarrapportage van het onderzoeksprogramma Panel Leven met Kanker. Deze eerste jaarrapportage is gebaseerd op een enquête.. >

Zorngroep
Per jaar verzendt Zorn op verzoek ruim twee miljoen lespakketten naar scholen, GGD'en, PABO's, JIP's en andere instanties. Jaarlijks.. >

kennisboX

CrossOver vult de kennisbank dagelijks met nieuwe informatie. Meld u aan voor de twee-wekelijkse update per e-mail: kennisboX>

kenniscollecte
Heeft u interessant informatiemateriaal op het gebied van participatie en inclusie?
Doneer het aan onze online bibliotheek!