kennisbank

Welkom op de kennisbank!
Er verschijnt veel informatie over economische zelfstandigheid van mensen met een beperking. Crossover bundelt al deze gegevens in de kennisbank. U kunt op verschillende manieren zoeken in de database. Zo kunt u zoeken op categorie, op thema en zoekwoord. Ook kunt u een combinatie gebruiken.

De kennisbank wordt continu aangevuld. Wilt u op de hoogte blijven van nieuw onderzoek? Meld u dan aan voor een twee-wekelijkse update via e-mail: kennisboX >

Mist u informatie? Geef dit dan door. Crossover staat open voor aanvullingen.

populaire zoekwoorden

ADHD
adolescenten
advies
allochtonen
arbeid
arbeidsbemiddeling
arbeidsgehandicapten
arbeidsmarkt
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsparticipatie
arbeidstoeleiding
assessment
autisme
AWBZ
basisonderwijs
begeleiding
behandeling
belangenbehartiging
beleid
beleid
beperkingen
beroepsonderwijs
blinden
chronisch zieken
dagbesteding
decentralisatie
diagnostiek
doven
dyslexie
effectiviteit
empowerment
epilepsie
ervaringen
ervaringsverhaal
evaluatie
forum
gedragsstoornissen
gehandciapten
gehandicapten
gehandicapten
gelijke behandeling
gemeentelijk beleid
gemeenten
gezin
handreiking
hoger onderwijs
hulpmiddelen
hulpverlening
informatie
informatieverstrekking
inkomen
intermediairs
jeugd
jeugdwerkloosheid
jeugdzorg
jongeren
jonggehandicapten
kanker
kenmerken
kennisoverdracht
kinderen
kwaliteit van leven
leerstoornissen
leerwegondersteunend onderwijs
leerwerkplek
leerwerktraject
lichamelijk gehandicapten
licht verstandelijk gehandicapten
lotgenotencontact
lvg
mbo
meetinstrument
methodiek
Nederland
niet-aangeboren hersenletsel
nten
ondersteuning
onderwijs
onderzoek
opvoeding
ouders
overheidsbeleid
participatie
passend onderwijs
praktijkonderwijs
psychische problemen
psychische stoornissen
re-integratie
re-integratiebedrijven
re-integratietrajecten
samenwerking
school
slechthorenden
slechtzienden
sociale werkvoorziening
speciaal onderwijs
statistiek
statistiek
statistiek
UWV
verstandelijk gehandicapten
volwassenen
voorlichting
voortgezet onderwijs
voorzieningen
vrije tijd
vso
Wajong
Wajongeren
Wajongers
WAO
WAZ
werkgelegenheid
werkgevers
wetgeving
WIA
WMO
Wmo
wonen
WSW
WW
zorg

1-20 van 69 resultaten

Adhd klup
Startpagina ADHD: ervaringsverhalen, emailgroep, forum, homepages, informatie, internetsites informatie, nieuws, testen >

AdhdXtra-Impuls
AdhdXtra-Impuls staat voor gratis onafhankelijk interactief lotgenotencontact voor ADHD en/of aanverwante stoornissen zoals Borderline, PDD-NOS, ODD.. >

Anoiksis
Anoiksis is een vereniging van patiënten die een of meerdere psychosen hebben gehad of die schizo-affectief of schizofreen zijn volgens hun.. >

Atlas SV 2009: Regionale informatie sociale verzekeringen
Voor u ligt de uitgave Atlas SV 2009. Deze publicatie is gemaakt door UWV. Als uitvoeringsinstelling van de werknemersverzekeringen WW, WAO, WAZ.. >

Atlas SV 2011: Regionale informatie sociale verzekeringen
Voor u ligt de uitgave Atlas SV 2011. De gegevens waarop deze uitgave is gebaseerd, zijn wat betreft de uitkeringen afkomstig van de.. >

Atlas SV 2012: Regionale informatie sociale verzekeringen
In deze publicatie worden de sociale verzekeringswetten WW, WAO, WAZ, Wajong en WIA op regionaal niveau bekeken. In de tabellen terug te vinden op.. >

Autisme klup
Startpagina met vele links op het gebied van autiseme en aanverwante stoornissen >

Balans
Balans is een vereniging voor ouders van kinderen met leer-, ontwikkelings- en gedragstoornissen, waaronder ADHD, dyslexie en PDD-NOS. Omschrijving.. >

Begeleid leren
De website geeft informatie aan studenten, cliënten, familieleden, docenten en hulpverleners over het (gaan) studeren met een psychiatrische.. >

Borstkanker en werk: Informatie voor werkgevers
Deze folder biedt u als werkgever informatie over de gevolgen van borstkanker voor het werk. Het uitgangspunt is dat uw medewerker u over de ziekte.. >

Branche informatie: sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie 2011
De branchecijfers zijn landelijke cijfers die uiteraard niets zeggen over de prestaties van individuele SW-bedrijven en de verschillen die hierin.. >

Branche-informatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie 2009
Met deze brochure wil Cedris iedereen die geïnteresseerd is in de cijfers van de branche sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie op een.. >

Clientenbond
De Cliëntenbond in de GGZ is een organisatie van mensen die psychisch of psychiatrische zorg hebben (gehad). Centraal in alle activiteiten.. >

Depressiecentrum
Het Depressie Centrum is het kenniscentrum voor depressie van het Fonds Psychische Gezondheid. Het zet zich in voor mensen met een depressie en hun.. >

Diabetesvereniging Nederland ; DVN
De DVN (Diabetesvereniging Nederland) behartigt de belangen van alle mensen met diabetes en ondersteunt hen in hun streven een normaal en actief.. >

Dikkedarmkanker en werk: informatie voor werkgevers
Deze folder biedt u als werkgever informatie over de gevolgen van dikkedarmkanker voor het werk. Het uitgangspunt is dat uw medewerker u over de.. >

Doofblind.nl
Doofblind.nl is een website en geeft objectieve en onafhankelijke informatie over alle aspecten uit het dagelijks leven van mensen die doofblind.. >

Dwarslaesie Organisatie Nederland
De Dwarslaesie Organisatie Nederland beschikt over een landelijk netwerk van mensen waarmee je van gedachten kunt wisselen. Op landelijk en.. >

Dyscalculie
Website van een moeder met een zoon met dyscalculatie, Informatie over oorzaken, kenmerken, oplossingen, tests, links, publicaties en een forum over.. >

Dyspraxie
Website van een vader met een dochter met dyspraxie Informatie over dyspraxie, diagnose, behandeling, links, actuele informatie en een forum over.. >

kennisboX

CrossOver vult de kennisbank dagelijks met nieuwe informatie. Meld u aan voor de twee-wekelijkse update per e-mail: kennisboX>

kenniscollecte
Heeft u interessant informatiemateriaal op het gebied van participatie en inclusie?
Doneer het aan onze online bibliotheek!