kennisbank

Welkom op de kennisbank!
Er verschijnt veel informatie over economische zelfstandigheid van mensen met een beperking. Crossover bundelt al deze gegevens in de kennisbank. U kunt op verschillende manieren zoeken in de database. Zo kunt u zoeken op categorie, op thema en zoekwoord. Ook kunt u een combinatie gebruiken.

De kennisbank wordt continu aangevuld. Wilt u op de hoogte blijven van nieuw onderzoek? Meld u dan aan voor een twee-wekelijkse update via e-mail: kennisboX >

Mist u informatie? Geef dit dan door. Crossover staat open voor aanvullingen.

populaire zoekwoorden

ADHD
adolescenten
advies
allochtonen
arbeid
arbeidsbemiddeling
arbeidsgehandicapten
arbeidsmarkt
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsparticipatie
arbeidstoeleiding
assessment
autisme
AWBZ
basisonderwijs
begeleiding
behandeling
belangenbehartiging
beleid
beleid
beperkingen
beroepsonderwijs
blinden
chronisch zieken
dagbesteding
decentralisatie
diagnostiek
doven
dyslexie
effectiviteit
empowerment
epilepsie
ervaringen
ervaringsverhaal
evaluatie
forum
gedragsstoornissen
gehandciapten
gehandicapten
gehandicapten
gelijke behandeling
gemeentelijk beleid
gemeenten
gezin
handreiking
hoger onderwijs
hulpmiddelen
hulpverlening
informatie
informatieverstrekking
inkomen
intermediairs
jeugd
jeugdwerkloosheid
jeugdzorg
jongeren
jonggehandicapten
kanker
kenmerken
kennisoverdracht
kinderen
kwaliteit van leven
leerstoornissen
leerwegondersteunend onderwijs
leerwerkplek
leerwerktraject
lichamelijk gehandicapten
licht verstandelijk gehandicapten
lotgenotencontact
lvg
mbo
meetinstrument
methodiek
Nederland
niet-aangeboren hersenletsel
nten
ondersteuning
onderwijs
onderzoek
opvoeding
ouders
overheidsbeleid
participatie
passend onderwijs
praktijkonderwijs
psychische problemen
psychische stoornissen
re-integratie
re-integratiebedrijven
re-integratietrajecten
samenwerking
school
slechthorenden
slechtzienden
sociale werkvoorziening
speciaal onderwijs
statistiek
statistiek
statistiek
UWV
verstandelijk gehandicapten
volwassenen
voorlichting
voortgezet onderwijs
voorzieningen
vrije tijd
vso
Wajong
Wajongeren
Wajongers
WAO
WAZ
werkgelegenheid
werkgevers
wetgeving
WIA
Wmo
WMO
wonen
WSW
WW
zorg

1-15 van 15 resultaten

Beperkingen, recht en gelijkheid: Evaluatie van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, 2003-2008
Eind 2003 trad de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) in werking voor de terreinen arbeid en.. >

Commissie Gelijke Behandeling ; CGB
Een onafhankelijk, landelijk college dat toeziet op de naleving van gelijkebehandelingswetgeving, naleving van haar eigen oordelen, adviseert en.. >

Commissie Gelijke Behandeling: Jaarverslag 2010
Mensen met een beperking ondervinden nog steeds discriminatie bij het vinden van werk. Ook in het onderwijs ervaren leerlingen met een beperking en.. >

Commissie Gelijke Behandeling: jaarverslag 2011
2011 was een belangrijk jaar en niet alleen voor de Commissie Gelijke Behandeling: het Parlement besloot dat Nederland een nationaal.. >

Commissie Gelijke Behandeling: jaarverslag 2011
2011 was een belangrijk jaar en niet alleen voor de Commissie Gelijke Behandeling: het Parlement besloot dat Nederland een nationaal.. >

Equal - agentschap SZW
EQUAL is een transnationaal programma van de Europese Unie dat is gericht op het creëren van gelijke kansen en het bestrijden van discriminatie.. >

Europese strategie inzake handicaps 2010-2020: Een hernieuwd engagement voor een onbelemmerd Europa
Algemeen doel van deze strategie is de emancipatie van mensen met een handicap zodat zij, met name via de eengemaakte markt, hun volle rechten.. >

Goldschmidt, Jenny E Prof. Mr
Brede ervaring op verschillende juridische universiteiten, in onafhankelijke advies- en geschillen behandelende organisaties in binnen en.. >

Handicap of chronische ziekte?: Gelijke behandeling wettelijk geregeld
Deze brochure vertelt wat de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte concreet inhoudt. >

Het VN-Verdrag over de rechten van mensen met een handicap in Nederland: Presentatie op het Nationaal Dovencongres, op 23 september 2010 te Den Bosch
Op 13 december 2006 heeft de Verenigde Naties dit verdrag aangenomen (VN, 2006). Op 30 maart 2007 ondertekende Nederland het Verdrag. Veel VN.. >

Ratificatie,,, En dan?
In het proces ter voorbereiding op de ratificatie van het Internationaal Verdrag Inzake de Rechten van Personen met een Handicap door Nederland is.. >

Samen Leren; VN verdrag bepaalt: inclusief onderwijs is een recht voor alle kinderen!
Het nieuwe VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking kiest voor een inclusief onderwijssysteem. Artikel 24 in het verdrag verplicht.. >

Tekenen en dan?: Stand van zaken en aanbevelingen voor de implementatie van het VN-Verdrag inzake de rechtenvan personen met een handicap
Door het VN-Verdrag van de Rechten van mensen met een beperking te ratificeren verplicht Nederland zich tot het nemen van tal van niet.. >

Zero project report 2012: Interational study on the implementation of the UN conventrion on the rights of persons with disabilities
In this report we see the State of the implementation of the UN Convention in 36 countries and in nine Austrian federal provinces, based on 21.. >

Zonder vallen en opstaan: Bevindingen van de Commissie Gelijke Behandeling over de werking van de Wet Gelijke Behandeling op grond van Handicap of Chronische Ziekte in de praktijk
De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ) is op 1 december 2003 in werking getreden. De CGB is op grond van.. >

kennisboX

CrossOver vult de kennisbank dagelijks met nieuwe informatie. Meld u aan voor de twee-wekelijkse update per e-mail: kennisboX>

kenniscollecte
Heeft u interessant informatiemateriaal op het gebied van participatie en inclusie?
Doneer het aan onze online bibliotheek!