kennisbank

Welkom op de kennisbank!
Er verschijnt veel informatie over economische zelfstandigheid van mensen met een beperking. Crossover bundelt al deze gegevens in de kennisbank. U kunt op verschillende manieren zoeken in de database. Zo kunt u zoeken op categorie, op thema en zoekwoord. Ook kunt u een combinatie gebruiken.

De kennisbank wordt continu aangevuld. Wilt u op de hoogte blijven van nieuw onderzoek? Meld u dan aan voor een twee-wekelijkse update via e-mail: kennisboX >

Mist u informatie? Geef dit dan door. Crossover staat open voor aanvullingen.

populaire zoekwoorden

ADHD
adolescenten
advies
allochtonen
arbeid
arbeidsbemiddeling
arbeidsgehandicapten
arbeidsmarkt
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsparticipatie
arbeidstoeleiding
assessment
autisme
AWBZ
basisonderwijs
begeleiding
behandeling
belangenbehartiging
beleid
beleid
beperkingen
beroepsonderwijs
blinden
chronisch zieken
dagbesteding
decentralisatie
diagnostiek
doven
dyslexie
effectiviteit
empowerment
epilepsie
ervaringen
ervaringsverhaal
evaluatie
forum
gedragsstoornissen
gehandciapten
gehandicapten
gehandicapten
gelijke behandeling
gemeentelijk beleid
gemeenten
gezin
handreiking
hoger onderwijs
hulpmiddelen
hulpverlening
informatie
informatieverstrekking
inkomen
intermediairs
jeugd
jeugdwerkloosheid
jeugdzorg
jongeren
jonggehandicapten
kanker
kenmerken
kennisoverdracht
kinderen
kwaliteit van leven
leerstoornissen
leerwegondersteunend onderwijs
leerwerkplek
leerwerktraject
lichamelijk gehandicapten
licht verstandelijk gehandicapten
lotgenotencontact
lvg
mbo
meetinstrument
methodiek
Nederland
niet-aangeboren hersenletsel
nten
ondersteuning
onderwijs
onderzoek
opvoeding
ouders
overheidsbeleid
participatie
passend onderwijs
praktijkonderwijs
psychische problemen
psychische stoornissen
re-integratie
re-integratiebedrijven
re-integratietrajecten
samenwerking
school
slechthorenden
slechtzienden
sociale werkvoorziening
speciaal onderwijs
statistiek
statistiek
statistiek
UWV
verstandelijk gehandicapten
volwassenen
voorlichting
voortgezet onderwijs
voorzieningen
vrije tijd
vso
Wajong
Wajongeren
Wajongers
WAO
WAZ
werkgelegenheid
werkgevers
wetgeving
WIA
Wmo
WMO
wonen
WSW
WW
zorg

1-20 van 56 resultaten

ABN Amro Amsterdam Zuidoost
Beschrijving van ervaring met bemiddelingsbureau Emma at Work: "Mijn naam is Mirren Buys. Ik ben 18 jaar en ik werk via Emma at Work bij de ABN.. >

ABN Amro Amsterdam Zuidoost
Beschrijving van een persoonlijke ervaring met het bemiddelingsbureau "Emma at Work". "Mijn naam is Maria Baarslag. Ik ben zeventien.. >

ABN Amro Amsterdam Zuidoost
Beschrijving vanuit de werkgever van praktijkervaring met gehandicapte werknemer: "Mirren Buys (18 jaar) is een tenger meisje en door haar.. >

Afco
Beschrijving van ervaringen van grafisch afwerkingsbedrijf met werknemers met een beperking. Grafisch afwerkingsbedrijf Afco is niet alleen een.. >

AH to go
Ervaring van werknemer met een beperking (slechthorendheid) bij AH to go: "Ik ben Judith Vogels en bijna 20. Laatst had ik mijn verhaal erop.. >

Albron BV
Vanuit gezichtspunt van de werkgever (Albron BV) beschrijving van ervaringen met werknemers met een arbeidsongeschiktheidsverleden. Albron BV.. >

Auditdienst van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, bij de afdeling accountantscontrole
Beschrijving van werkervaring van werknemer met longemfyseem. "Albert solliciteert bij de Auditdienst van het ministerie van Landbouw, Natuur.. >

Beperkt maar niet begrensd : Negen essays over participatie van jongeren met een beperking
Op 21 april heeft de Tweede Kamer ingestemd met de wijzigingswet Wajong. De nieuwe wet heet voortaan Wet werk en arbeidsondersteuning.. >

Blixem, lunchcafe
Vanuit de gedachte dat arbeidsintegratie-projecten beter zouden moeten aansluiten bij de reguliere beroepspraktijk is een commercieel en.. >

Boon Edam:
Praktijkbeschrijving over in dienst nemen van (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemers. Boon Edam BV is wereldmarktleider op het gebied van.. >

Bouwbedrijf B. Methorst & Zn.
Praktijkbeschrijving vanuit de werkgever: "Hier zijn G-krachten aan het werk’. Dat is de boodschap op de G-krachtensticker die sinds.. >

Bromelia-kwekerij
Ervaringsverhaal over werk zoeken en behouden van een slechthorende man. De 41-jarige man heeft altijd in de tuinbouwsector gewerkt. De man zegt.. >

Broodje Apart
Praktijkbeschrijving van Broodje Apart. Broodje Apart is een lunchroom in Schijndel waar jongeren met een psychische of lichamelijke handicap de.. >

Connecting Media en Elisa Media
Individueel ervaringsverhaal van een vrouw met een auditieve beperking. "Ik ben Elisa, 22 jaar en zit in mijn laatste studiejaar van de.. >

Cor Unum
Werkgeverservaring met SWV-ers. "Cor Unum is een keramiekbedrijf gevestigd in Den Bosch. Met de ingrediënten klei, water en vuur maken 16.. >

Gelderhorst en Belastingdienst
Ervaringsverhaal van iemand met een auditieve beperking (doofheid). "Ik heb Mavo gedaan op instituut voor Doven (nu Viataal) te Sint.. >

GGZ de Riethorst
Praktijkervaring van een 17 jarige met een auditieve beperking (doofheid). Na mijn opleiding MDGO-VZ kon ik aan de slag op de Gelderhorst als.. >

Grafisch goed
Ervaring van een grafisch bedrijf met een jongere met een arm-hand beperking. "Grafisch Goed is een full-service communicatiebureau in Volendam.. >

GroenGroep
Praktijkverhaal van een man met een auditieve beperking (doofheid) met werk. "Ik ben Ruud Edelman, 28 jaar en woon al sinds mijn geboorte in.. >

Hartman B.V.
Praktijkverhaal van een glastuinbouwbedrijf met het in dienst hebben van mensen met verschillende beperkingen. "Het bedrijf Hartman uit.. >

kennisboX

CrossOver vult de kennisbank dagelijks met nieuwe informatie. Meld u aan voor de twee-wekelijkse update per e-mail: kennisboX>

kenniscollecte
Heeft u interessant informatiemateriaal op het gebied van participatie en inclusie?
Doneer het aan onze online bibliotheek!