kennisbank

Welkom op de kennisbank!
Er verschijnt veel informatie over economische zelfstandigheid van mensen met een beperking. Crossover bundelt al deze gegevens in de kennisbank. U kunt op verschillende manieren zoeken in de database. Zo kunt u zoeken op categorie, op thema en zoekwoord. Ook kunt u een combinatie gebruiken.

De kennisbank wordt continu aangevuld. Wilt u op de hoogte blijven van nieuw onderzoek? Meld u dan aan voor een twee-wekelijkse update via e-mail: kennisboX >

Mist u informatie? Geef dit dan door. Crossover staat open voor aanvullingen.

populaire zoekwoorden

ADHD
adolescenten
advies
allochtonen
arbeid
arbeidsbemiddeling
arbeidsgehandicapten
arbeidsmarkt
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsparticipatie
arbeidstoeleiding
assessment
autisme
AWBZ
basisonderwijs
begeleiding
behandeling
belangenbehartiging
beleid
beleid
beperkingen
beroepsonderwijs
blinden
chronisch zieken
dagbesteding
decentralisatie
diagnostiek
doven
dyslexie
effectiviteit
empowerment
epilepsie
ervaringen
ervaringsverhaal
evaluatie
forum
gedragsstoornissen
gehandciapten
gehandicapten
gehandicapten
gelijke behandeling
gemeentelijk beleid
gemeenten
gezin
handreiking
hoger onderwijs
hulpmiddelen
hulpverlening
informatie
informatieverstrekking
inkomen
intermediairs
jeugd
jeugdwerkloosheid
jeugdzorg
jongeren
jonggehandicapten
kanker
kenmerken
kennisoverdracht
kinderen
kwaliteit van leven
leerstoornissen
leerwegondersteunend onderwijs
leerwerkplek
leerwerktraject
lichamelijk gehandicapten
licht verstandelijk gehandicapten
lotgenotencontact
lvg
mbo
meetinstrument
methodiek
Nederland
niet-aangeboren hersenletsel
nten
ondersteuning
onderwijs
onderzoek
opvoeding
ouders
overheidsbeleid
participatie
passend onderwijs
praktijkonderwijs
psychische problemen
psychische stoornissen
re-integratie
re-integratiebedrijven
re-integratietrajecten
samenwerking
school
slechthorenden
slechtzienden
sociale werkvoorziening
speciaal onderwijs
statistiek
statistiek
statistiek
UWV
verstandelijk gehandicapten
volwassenen
voorlichting
voortgezet onderwijs
voorzieningen
vrije tijd
vso
Wajong
Wajongeren
Wajongers
WAO
WAZ
werkgelegenheid
werkgevers
wetgeving
WIA
WMO
Wmo
wonen
WSW
WW
zorg

1-20 van 24 resultaten

Afstemming in de zorg rond chronische aandoeningen; Terugblik 2010
In dit rapport wordt teruggeblikt op het onderzoek Afstemming in de zorg (Algemene Rekenkamer, 2006). Dit onderzoek werd gepubliceerd richtte zich.. >

Arbeidsparticipatie en reïntegratie van chronisch zieken en gehandicapten
In dit rapport wordt de arbeidsparticipatie en reïntegratie van chronisch zieken en gehandicapten in kaart gebracht. Hiervoor zijn enkele.. >

CG-Raad
De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland is de koepel van organisaties van mensen met een chronische ziekte of een handicap. Centraal in.. >

De toegankelijkheid van het beroepsonderwijs voor gehandicapten en chronisch zieken : Een onderzoek onder beroepsonderwijsinstellingen
De toegankelijkheid in het beroepsonderwijs is voor studenten met een handicap of chronische ziekte nog steeds verre van ideaal. Dat blijkt uit.. >

Emma at work
Emma at Work is een non-profit uitzendbureau voor jongeren met een chronische ziekte en bemiddelt deze jongeren naar een vakantiebaan, bijbaan of.. >

Inventarisatie zelfmanagementinterventies: Inzetbaar bij de multidisciplinaire aanpak van zelfmanagement in de zorg voor chronisch zieken
Voor u ligt een overzicht van interventies voor zelfmanagement. Voor dit document is gebruik gemaakt van de inventarisatie van.. >

Kerngegevens Maatschappelijke situatie 2006 : Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten
Dit rapport bevat een groot aantal kerngegevens over de maatschappelijke situatie van mensen met een lichamelijke chronische ziekte of handicap in.. >

Kerngegevens Maatschappelijke situatie 2008: Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten
Dit rapport biedt een actueel overzicht van de maatschappelijke situatie van chronisch zieken en gehandicapten, met kerngegevens over de.. >

MEE
MEE is er voor iedereen met een beperking. MEE adviseert, ondersteunt en wijst de weg. MEE is een bureau bij u in de buurt. Daar werken deskundige.. >

Meedoen door toegankelijke omgeving: Een verkenning van omgevingsmaatregelen om participatie van chronisch zieken of lichamelijk beperkten te stimuleren
Het RIVM heeft een verkenning uitgevoerd van omgevingsmaatregelen die op lokaal niveau worden ingezet om te bevorderen dat volwassenen met een.. >

Minis, Marie-Antoinette H. Drs.
Binnen het lectoraat Arbeid & Gezondheid is één van de onderzoekslijnen 'chronisch zieken en werk', naast de onderzoekslijnen '.. >

Natuurlijk welkom op school!: Goede voorbeelden van leerlingen met een beperking in het regulier Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland onderwijs
Leest u de negen heel verschillende geschreven portretten van kinderen met een beperking. Allemaal gaan ze naar het regulier onderwijs. Zeker.. >

Ondersteun zelfmanagement van chronisch zieken: In tien stappen zet uw team zelfmanagement blijvend centraal
Dit stappenplan helpt om zelfmanagementondersteuning in te bedden in de zorg voor de patiënt. In grote lijnen komt het erop neer dat samen met.. >

Ontwikkelingen in de zorg voor chronisch zieken: Rapportage 2010
Dit rapport beschrijft ontwikkelingen in het zorggebruik van chronisch zieken in Nederland over de afgelopen 10 jaar alsmede hun ervaringen met de.. >

Ontwikkelingen in de zorg voor chronisch zieken: Rapportage 2012
Dit rapport beschrijft ontwikkelingen in het zorggebruik van mensen met een chronische ziekte in Nederland over de laatste dertien jaar alsmede hun.. >

Overgang van de buitengewone uitgavenregeling (BU) naar de regelingen op grond van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg).
Het Kabinet heeft in de brief het volste vertrouwen uitgesproken dat met de nog te nemen maatregelen in het kader van de BU/Wtcg de.. >

Overzichtstudie Zorg voor chronisch zieken: organisatie van zorg, zelfmanagement , zelfredzaamheid en participatie
De overheid staat voor de uitdaging de kwaliteit van zorg voor chronisch zieken te verbeteren en deze óók betaalbaar te houden. Ze zet.. >

Patiëntenervaringsverhalen.nl
Hart van de stichting zijn ervaringsverhalen in boekvorm die op de website toegankelijk zijn gemaakt Er staan er nu bijna 2000 bij elkaar. Ze worden.. >

Samenwerken voor uitkeringsgerechtigden met gezondheidsproblemen
Met dit rapport beoogt de inspectie een bijdrage te leveren aan het functioneren van het stelse werk en inkomen door de belangrijkste leerpunten uit.. >

Tevreden meedoen: Werk en geluk onder personen met een chronische ziekte en langdurige lichamelijke beperkingen
In dit onderzoek onder mensen met een chronische ziekte en een langdurige lichamelijke beperking is niet alleen gekeken of zij betaald werk of.. >

kennisboX

CrossOver vult de kennisbank dagelijks met nieuwe informatie. Meld u aan voor de twee-wekelijkse update per e-mail: kennisboX>

kenniscollecte
Heeft u interessant informatiemateriaal op het gebied van participatie en inclusie?
Doneer het aan onze online bibliotheek!