kennisbank

Welkom op de kennisbank!
Er verschijnt veel informatie over economische zelfstandigheid van mensen met een beperking. Crossover bundelt al deze gegevens in de kennisbank. U kunt op verschillende manieren zoeken in de database. Zo kunt u zoeken op categorie, op thema en zoekwoord. Ook kunt u een combinatie gebruiken.

De kennisbank wordt continu aangevuld. Wilt u op de hoogte blijven van nieuw onderzoek? Meld u dan aan voor een twee-wekelijkse update via e-mail: kennisboX >

Mist u informatie? Geef dit dan door. Crossover staat open voor aanvullingen.

populaire zoekwoorden

ADHD
adolescenten
advies
allochtonen
arbeid
arbeidsbemiddeling
arbeidsgehandicapten
arbeidsmarkt
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsparticipatie
arbeidstoeleiding
assessment
autisme
AWBZ
basisonderwijs
begeleiding
behandeling
belangenbehartiging
beleid
beleid
beperkingen
beroepsonderwijs
blinden
chronisch zieken
dagbesteding
decentralisatie
diagnostiek
doven
dyslexie
effectiviteit
empowerment
epilepsie
ervaringen
ervaringsverhaal
evaluatie
forum
gedragsstoornissen
gehandciapten
gehandicapten
gehandicapten
gelijke behandeling
gemeentelijk beleid
gemeenten
gezin
handreiking
hoger onderwijs
hulpmiddelen
hulpverlening
informatie
informatieverstrekking
inkomen
intermediairs
jeugd
jeugdwerkloosheid
jeugdzorg
jongeren
jonggehandicapten
kanker
kenmerken
kennisoverdracht
kinderen
kwaliteit van leven
leerstoornissen
leerwegondersteunend onderwijs
leerwerkplek
leerwerktraject
lichamelijk gehandicapten
licht verstandelijk gehandicapten
lotgenotencontact
lvg
mbo
meetinstrument
methodiek
Nederland
niet-aangeboren hersenletsel
nten
ondersteuning
onderwijs
onderzoek
opvoeding
ouders
overheidsbeleid
participatie
passend onderwijs
praktijkonderwijs
psychische problemen
psychische stoornissen
re-integratie
re-integratiebedrijven
re-integratietrajecten
samenwerking
school
slechthorenden
slechtzienden
sociale werkvoorziening
speciaal onderwijs
statistiek
statistiek
statistiek
UWV
verstandelijk gehandicapten
volwassenen
voorlichting
voortgezet onderwijs
voorzieningen
vrije tijd
vso
Wajong
Wajongeren
Wajongers
WAO
WAZ
werkgelegenheid
werkgevers
wetgeving
WIA
Wmo
WMO
wonen
WSW
WW
zorg

1-10 van 10 resultaten

CED-groep
De CED-Groep adviseert, begeleidt, ondersteunt, traint en coacht professionals die werkzaam zijn in de kinderopvang of het onderwijs. Dat gebeurt.. >

De droom van Down : een praktische informatiegids voor het basisonderwijs
Informatie over de onderwijsvraag van een leerling met Downsyndroom. Aan de hand van een aantal interviews met zeer enthousiaste en gedreven.. >

De werking van de Leerlinggebonden Financiering in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs : Samenvatting van de resultaten
In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de werking van de Regeling Leerlinggebonden Financiering (LGF) in het basisonderwijs en.. >

Inclusie: een kwestie van attitudes?: onderzoek naar de acceptatie van leerlingen met leerlinggebonden financiering in het reguliere basisonderwijs
Het onderwijs in Nederland is er steeds meer op gericht om ook leerlingen met beperkingen onderwijs op maat te bieden in de reguliere (basis)school.. >

Internetwijzer basisonderwijs
Website met vele links voor leerkrachten en leerlingen in het basisonderwijs >

Onderwijs aan zieke leerlingen
Programma voor Pabostudenten die zich willen orïenteren op het onderwijs aan chronisch zieke kinderen. Op de site staan opdrachten en.. >

Onderwijs en handicap
Geeft ouders, leerkrachten en jongeren informatie over studeren en het naar school gaan met een zichtbaren en onzichtbare handicap. Zowel voor.. >

Onderzoek naar gedragsproblemen van kinderen op basisscholen
In het onderzoek wordt gekeken naar de gecombineerde werking van twee programma's voor preventie van gedragsproblemen: Taakspel en het programma.. >

Opstaan tegen het thuiszitten
In dit onderzoek is de mogelijkheden verkend om in een vroegtijdig stadium te voorkomen dat leerplichtinge leerlingen (langdurig) thuiszitten. Het.. >

Over de grenzen van de leerkracht: Passend onderwijs in de praktijk
In aanvulling op de gebruikelijke wetenschappelijke evaluaties van de ECPO is bij deze publicatie gekozen voor een journalistieke verkenning om een.. >

kennisboX

CrossOver vult de kennisbank dagelijks met nieuwe informatie. Meld u aan voor de twee-wekelijkse update per e-mail: kennisboX>

kenniscollecte
Heeft u interessant informatiemateriaal op het gebied van participatie en inclusie?
Doneer het aan onze online bibliotheek!