kennisbank

Welkom op de kennisbank!
Er verschijnt veel informatie over economische zelfstandigheid van mensen met een beperking. Crossover bundelt al deze gegevens in de kennisbank. U kunt op verschillende manieren zoeken in de database. Zo kunt u zoeken op categorie, op thema en zoekwoord. Ook kunt u een combinatie gebruiken.

De kennisbank wordt continu aangevuld. Wilt u op de hoogte blijven van nieuw onderzoek? Meld u dan aan voor een twee-wekelijkse update via e-mail: kennisboX >

Mist u informatie? Geef dit dan door. Crossover staat open voor aanvullingen.

populaire zoekwoorden

ADHD
adolescenten
advies
allochtonen
arbeid
arbeidsbemiddeling
arbeidsgehandicapten
arbeidsmarkt
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsparticipatie
arbeidstoeleiding
assessment
autisme
AWBZ
basisonderwijs
begeleiding
behandeling
belangenbehartiging
beleid
beleid
beperkingen
beroepsonderwijs
blinden
chronisch zieken
dagbesteding
decentralisatie
diagnostiek
doven
dyslexie
effectiviteit
empowerment
epilepsie
ervaringen
ervaringsverhaal
evaluatie
forum
gedragsstoornissen
gehandciapten
gehandicapten
gehandicapten
gelijke behandeling
gemeentelijk beleid
gemeenten
gezin
handreiking
hoger onderwijs
hulpmiddelen
hulpverlening
informatie
informatieverstrekking
inkomen
intermediairs
jeugd
jeugdwerkloosheid
jeugdzorg
jongeren
jonggehandicapten
kanker
kenmerken
kennisoverdracht
kinderen
kwaliteit van leven
leerstoornissen
leerwegondersteunend onderwijs
leerwerkplek
leerwerktraject
lichamelijk gehandicapten
licht verstandelijk gehandicapten
lotgenotencontact
lvg
mbo
meetinstrument
methodiek
Nederland
niet-aangeboren hersenletsel
nten
ondersteuning
onderwijs
onderzoek
opvoeding
ouders
overheidsbeleid
participatie
passend onderwijs
praktijkonderwijs
psychische problemen
psychische stoornissen
re-integratie
re-integratiebedrijven
re-integratietrajecten
samenwerking
school
slechthorenden
slechtzienden
sociale werkvoorziening
speciaal onderwijs
statistiek
statistiek
statistiek
UWV
verstandelijk gehandicapten
volwassenen
voorlichting
voortgezet onderwijs
voorzieningen
vrije tijd
vso
Wajong
Wajongeren
Wajongers
WAO
WAZ
werkgelegenheid
werkgevers
wetgeving
WIA
WMO
Wmo
wonen
WSW
WW
zorg

1-15 van 15 resultaten

Arbeidsparticipatie van Wajong'ers op de werkplek: De bijdrage van collegiale steun op de werkplek aan Wajong'ers
Onderzoeksrapport naar de bijdrage van de collega-werknemer aan de arbeidsparticipatie van werkende WajongVoor u ligt een onderzoeksrapport naar de.. >

Beleggen in ontwikkeling en groei
MW talentenbeurs is een netwerkbureau gericht op arbeid. De organisatie werkt voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. In dit project.. >

De wajonger als werknemer: Een onderzoek naar duurzame arbeidsparticipatie van Wajongers
Het doel van het onderzoek is om enerzijds inzicht te verkrijgen in de achtergronden van uitval en het behoud van werk van Wajongers. Anderzijds.. >

DRIVE
Doelstelling van het project DRIVE is het in kaart brengen van succesfactoren en het ontwikkelen van een nieuwe benaderingswijze om actieve, hoger.. >

Dutch Career Cup
De Dutch Career Cup is een landelijk voetbal / re-integratieprogramma voor werkzoekenden met een Wajong of Bijstandsuitkering. Binnen dit programma.. >

Handvatten voor werkgevers die Wajongeren in dienst nemen en houden: Eindrapportage studie eerste jaar
In 2009 verrichtte TNO onderzoek naar Handvatten voor werkgevers om jongeren met een beperking aan het werk te krijgen en te houden. Het betreft een.. >

Notitie: Op zoek naar het werkgeversperspectief bij de arbeidsparticipatie van Wajongers
In deze notitie vindt u een overzicht van de bevindingen van werkgevers die in diverse publicaites over dit thema zijn beschreven. De bevindingen.. >

Oriëntatiecursus Schadeverzekeringen voor Wajongeren
Wajongeren oriënteren zich in verzekeringen en voor “Toppers” is er betaald werk. Speciaal voor Wajongeren organiseert ROC Midden Nederland.. >

SIFE Coffee Career
Coffee Career biedt Wajongers, mensen die op jonge leeftijd langdurig ziek zijn geweest of gehandicapt zijn geraakt, de mogelijkheid om te werken in.. >

Tussen nieuw denken en nieuw doen : Verkenning attitudes rond de Wajong ; Definitieve versie
De centrale vraag van dit onderzoek is welke attitudes bevorderend werken om jongeren met een beperking maximaal te laten participeren. Om op het.. >

Verslag Wajong kennisbus: Een impressie van de Wajong Kennisbus in Rotterdam, Dordrecht, Zwolle, Gouda en Den Haag en omstreken
Het verslag voor u biedt diverse overzichtslijsten waar u gebruik van kunt maken in het werk met en voor de Wajong. Een belangrijke meerwaarde van.. >

Voor elke jongere een toekomst: De rol van de Wajong-netwerken bij een duurzame arbeidsparicipatie van jongeren met een beperking
Deze brochure is bedoeld voor iedereen die werkt met de doelgroep jongeren met een beperking, of daarin is geïnteresseerd. In de brochure wordt.. >

Wajong is een Chinees: Facts, figures & faces op de Brabantse arbeidsmarkt ; Provincie Noord-Brabant
Als u de portretten van 8 jonggehandicapten en hun werkgever leest in deze publicatie, dan snapt u wat ik daarmee bedoel. De publicatie 'Wajong.. >

Wajong recruiters Onbegrensd Talent
Het project Wajong Recruiters wil de instroom van mensen met een arbeidshandicap in bedrijven en organisaties stimuleren en een extra impuls geven.. >

Wat werkt bij Wajongers?: Voorspellers voor vinden en behouden van werk in de Wajongpopulatie; Onderzoeksrapport
Dit rapport geeft de resultaten weer van het onderzoek naar voorspellers voor arbeidsparticipatie van Wajonggerechtigden. Voor het onderzoek naar.. >

kennisboX

CrossOver vult de kennisbank dagelijks met nieuwe informatie. Meld u aan voor de twee-wekelijkse update per e-mail: kennisboX>

kenniscollecte
Heeft u interessant informatiemateriaal op het gebied van participatie en inclusie?
Doneer het aan onze online bibliotheek!