kennisbank

Welkom op de kennisbank!
Er verschijnt veel informatie over economische zelfstandigheid van mensen met een beperking. Crossover bundelt al deze gegevens in de kennisbank. U kunt op verschillende manieren zoeken in de database. Zo kunt u zoeken op categorie, op thema en zoekwoord. Ook kunt u een combinatie gebruiken.

De kennisbank wordt continu aangevuld. Wilt u op de hoogte blijven van nieuw onderzoek? Meld u dan aan voor een twee-wekelijkse update via e-mail: kennisboX >

Mist u informatie? Geef dit dan door. Crossover staat open voor aanvullingen.

populaire zoekwoorden

ADHD
adolescenten
advies
allochtonen
arbeid
arbeidsbemiddeling
arbeidsgehandicapten
arbeidsmarkt
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsparticipatie
arbeidstoeleiding
assessment
autisme
AWBZ
basisonderwijs
begeleiding
behandeling
belangenbehartiging
beleid
beleid
beperkingen
beroepsonderwijs
blinden
chronisch zieken
dagbesteding
decentralisatie
diagnostiek
doven
dyslexie
effectiviteit
empowerment
epilepsie
ervaringen
ervaringsverhaal
evaluatie
forum
gedragsstoornissen
gehandciapten
gehandicapten
gehandicapten
gelijke behandeling
gemeentelijk beleid
gemeenten
gezin
handreiking
hoger onderwijs
hulpmiddelen
hulpverlening
informatie
informatieverstrekking
inkomen
intermediairs
jeugd
jeugdwerkloosheid
jeugdzorg
jongeren
jonggehandicapten
kanker
kenmerken
kennisoverdracht
kinderen
kwaliteit van leven
leerstoornissen
leerwegondersteunend onderwijs
leerwerkplek
leerwerktraject
lichamelijk gehandicapten
licht verstandelijk gehandicapten
lotgenotencontact
lvg
mbo
meetinstrument
methodiek
Nederland
niet-aangeboren hersenletsel
nten
ondersteuning
onderwijs
onderzoek
opvoeding
ouders
overheidsbeleid
participatie
passend onderwijs
praktijkonderwijs
psychische problemen
psychische stoornissen
re-integratie
re-integratiebedrijven
re-integratietrajecten
samenwerking
school
slechthorenden
slechtzienden
sociale werkvoorziening
speciaal onderwijs
statistiek
statistiek
statistiek
UWV
verstandelijk gehandicapten
volwassenen
voorlichting
voortgezet onderwijs
voorzieningen
vrije tijd
vso
Wajong
Wajongeren
Wajongers
WAO
WAZ
werkgelegenheid
werkgevers
wetgeving
WIA
WMO
Wmo
wonen
WSW
WW
zorg

1-10 van 10 resultaten

Adhd klup
Startpagina ADHD: ervaringsverhalen, emailgroep, forum, homepages, informatie, internetsites informatie, nieuws, testen >

AdhdXtra-Impuls
AdhdXtra-Impuls staat voor gratis onafhankelijk interactief lotgenotencontact voor ADHD en/of aanverwante stoornissen zoals Borderline, PDD-NOS, ODD.. >

AVL: ADHD vragenlijst
De ADHD vragenlijst (afgekort Avl) werd ontwikkeld om bij kinderen de (gedrags)symptomen van ADHD te kunnen bepalen. Daarbij verwijst Avl naar de.. >

Balans
Balans is een vereniging voor ouders van kinderen met leer-, ontwikkelings- en gedragstoornissen, waaronder ADHD, dyslexie en PDD-NOS. Omschrijving.. >

Checklist schoolkeuze voor ouders
Deze checklist is opgesteld voor en door ouders. Doel: ouders van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften handvatten bieden bij de keuze van.. >

Impuls
Patiëntenvereniging voor volwassenen met ADHD en aanverwante stoornissen >

Psychowijzer
Op deze internetsite kunt u de teksten van 21 brochures over verschillende psychische problemen van het Fonds Psychische Gezondheid lezen. De.. >

Speciale aandacht gevraagd : voor deelnemers met ADHD in het middelbaar beroepsonderwijs
Brochure voor docenten waarin de kenmerken van een student met ADHD staan beschreven. Daarna volgen specifieke tips en adviezen die u als docent.. >

Speciale aandacht gevraagd : voor een stagiaire met ADHD in de werkruimte
Brochure voor praktijkbegeleiders waarin de kenmerken van stagiaire met ADHD staan beschreven. Daarna volgen specifieke tips en adviezen die u als.. >

Van der Stam
Van der Stam biedt onderzoek en begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen bij leerproblemen, psychische moeilijkheden en opvoedingsvragen. >

kennisboX

CrossOver vult de kennisbank dagelijks met nieuwe informatie. Meld u aan voor de twee-wekelijkse update per e-mail: kennisboX>

kenniscollecte
Heeft u interessant informatiemateriaal op het gebied van participatie en inclusie?
Doneer het aan onze online bibliotheek!