kennisbank

Welkom op de kennisbank!
Er verschijnt veel informatie over economische zelfstandigheid van mensen met een beperking. Crossover bundelt al deze gegevens in de kennisbank. U kunt op verschillende manieren zoeken in de database. Zo kunt u zoeken op categorie, op thema en zoekwoord. Ook kunt u een combinatie gebruiken.

De kennisbank wordt continu aangevuld. Wilt u op de hoogte blijven van nieuw onderzoek? Meld u dan aan voor een twee-wekelijkse update via e-mail: kennisboX >

Mist u informatie? Geef dit dan door. Crossover staat open voor aanvullingen.

populaire zoekwoorden

ADHD
adolescenten
advies
allochtonen
arbeid
arbeidsbemiddeling
arbeidsgehandicapten
arbeidsmarkt
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsparticipatie
arbeidstoeleiding
assessment
autisme
AWBZ
basisonderwijs
begeleiding
behandeling
belangenbehartiging
beleid
beleid
beperkingen
beroepsonderwijs
blinden
chronisch zieken
dagbesteding
decentralisatie
diagnostiek
doven
dyslexie
effectiviteit
empowerment
epilepsie
ervaringen
ervaringsverhaal
evaluatie
forum
gedragsstoornissen
gehandciapten
gehandicapten
gehandicapten
gelijke behandeling
gemeentelijk beleid
gemeenten
gezin
handreiking
hoger onderwijs
hulpmiddelen
hulpverlening
informatie
informatieverstrekking
inkomen
intermediairs
jeugd
jeugdwerkloosheid
jeugdzorg
jongeren
jonggehandicapten
kanker
kenmerken
kennisoverdracht
kinderen
kwaliteit van leven
leerstoornissen
leerwegondersteunend onderwijs
leerwerkplek
leerwerktraject
lichamelijk gehandicapten
licht verstandelijk gehandicapten
lotgenotencontact
lvg
mbo
meetinstrument
methodiek
Nederland
niet-aangeboren hersenletsel
nten
ondersteuning
onderwijs
onderzoek
opvoeding
ouders
overheidsbeleid
participatie
passend onderwijs
praktijkonderwijs
psychische problemen
psychische stoornissen
re-integratie
re-integratiebedrijven
re-integratietrajecten
samenwerking
school
slechthorenden
slechtzienden
sociale werkvoorziening
speciaal onderwijs
statistiek
statistiek
statistiek
UWV
verstandelijk gehandicapten
volwassenen
voorlichting
voortgezet onderwijs
voorzieningen
vrije tijd
vso
Wajong
Wajongeren
Wajongers
WAO
WAZ
werkgelegenheid
werkgevers
wetgeving
WIA
WMO
Wmo
wonen
WSW
WW
zorg

1-20 van 84 resultaten

501 Banen.nl
501Banen.nl is een samenwerkingsverband van re-integratiebedrijven, werkgevers, opleidingsinstituten, het UWV Werkbedrijf en Sociale Zaken en.. >

Aan de Slag : Interactieve game
De interactieve game Aan de Slag is ontwikkeld om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt meer inzicht te geven wat voor werk bij ze past.. >

Aan het werk
Sollicitatietraining met als doel het verbeteren van het arbeidsperspectief van (afgestudeerde) studenten met een beperking. Na de training hebben.. >

Ambulante begeleiding cluster 4 : onderzoek naar de kwaliteit van de ambulante begeleiding van leerlingen met een indicatie cluster 4
Rapportage met daarin de resultaten van de kwaliteits- en tevredenheidsonderzoeken onder ouders, leerlingen en ambulante begeleiders van de diensten.. >

Assessment meervoudige Handicap : Beschrijving van de procedure en inhoud van het assessment zoals dit door UMCG Centrum voor Revalidatie werd uitgevoerd voor jongeren met meervoudige beperking.
Beschrijving van een project over het ontwikkelen van een aangepast assessment voor jongeren met een meervoudige handicap uit de Regionale.. >

ATC ex-gedetineerde jonggehandicapten
In dit project worden ex-gedetineerden met een verstandelijke beperking getraind en toegeleid naar arbeid. In de uitstroom is de deelnemer zover.. >

Autwork
Het project heeft als doel het produceren van een haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheden om jongeren met autisme en een normale begaafdheid via.. >

Baanwijs: Leerwerkbedrijf Kasteel Baexem : Werken en leren op een landgoed
Beschrijving van twee leerwerkprojecten die zijn gehuisvest in en om het zeventiende-eeuwse Kasteel Baexem. Hiertoe wordt aan de bestaande.. >

Beleggen in ontwikkeling en groei
MW talentenbeurs is een netwerkbureau gericht op arbeid. De organisatie werkt voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. In dit project.. >

Branchegerichte certificering
Het project behelst het ontwikkelen en aanbieden van 6 branchegerichte kwalificerende leerwerktrajecten aan leerlingen en schoolverlaters uit.. >

Brand New Day
In het project Brand New Day deden 8 jonggehandicapten gedurende 6 maanden werkervaring op in een zelfgekozen organisatie. Dit was het doel van het.. >

Buitenkans : Aanbevelingen om meer Wsw’ers in een reguliere werkomgeving te brengen
De RWI beoogt met deze publicatie concrete handreikingen te bieden aan gemeenten, Sw-bedrijven en werkgevers, die moeten bevorderen dat meer.. >

Casemanagement gedragsmoeilijke jongeren
Een aantal scholen voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen heeft in het kader van een Equal-project een gefaseerde arbeidsmarktgerichte leerweg (AGL.. >

Casemanagement voor gedragsmoeilijke jongeren: Stap voor stap op weg naar een passende arbeidsplek
Een groot deel van de doelgroep van cluster 4 verlaat de school zonder startkwalificatie. Vooral voor díe leerlingen is het Landelijk.. >

De human resources van werknemers met een chronische aandoening:' maak er gebruik van'
Ruim een derde van de Nederlandse werkenden lijdt aan een chronische aandoening. Veel voorkomende aandoeningen zijn astma, diabetes, depressie en.. >

De Kapstok Leerwerkprojecten: MOTA : Arbeidstoeleiding voor leerlingen van Het Mozaïek
De Kapstok verzorgt de arbeidsmarktgerichte leerweg voor moeilijk bemiddelbare jongeren van 16 jaar en ouder. Binnen dit onderdeel wordt een.. >

De Realisten
De Realisten is een initatief van CNV Jongeren en de Start Foundation, van waaruit verschillende groepen werkzoekenden worden getraind om vanuit hun.. >

Deskundige jeugdzorg op scholen in regio Tilburg
Zorginstelling Kompaan en De Bocht in Tilburg begint na de zomervakantie met een experiment op tien middelbare scholen in de regio Tilburg en drie.. >

Dutch Career Cup
De Dutch Career Cup is een landelijk voetbal / re-integratieprogramma voor werkzoekenden met een Wajong of Bijstandsuitkering. Binnen dit programma.. >

Een nieuwe kans
De Nieuwe Kans is een project in Rotterdam waar jongeren, die in de criminaliteit zijn beland, of verslaafd of werkloos zijn, begeleiding naar een.. >

kennisboX

CrossOver vult de kennisbank dagelijks met nieuwe informatie. Meld u aan voor de twee-wekelijkse update per e-mail: kennisboX>

kenniscollecte
Heeft u interessant informatiemateriaal op het gebied van participatie en inclusie?
Doneer het aan onze online bibliotheek!