kennisbank

Welkom op de kennisbank!
Er verschijnt veel informatie over economische zelfstandigheid van mensen met een beperking. Crossover bundelt al deze gegevens in de kennisbank. U kunt op verschillende manieren zoeken in de database. Zo kunt u zoeken op categorie, op thema en zoekwoord. Ook kunt u een combinatie gebruiken.

De kennisbank wordt continu aangevuld. Wilt u op de hoogte blijven van nieuw onderzoek? Meld u dan aan voor een twee-wekelijkse update via e-mail: kennisboX >

Mist u informatie? Geef dit dan door. Crossover staat open voor aanvullingen.

populaire zoekwoorden

ADHD
adolescenten
advies
allochtonen
arbeid
arbeidsbemiddeling
arbeidsgehandicapten
arbeidsmarkt
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsparticipatie
arbeidstoeleiding
assessment
autisme
AWBZ
basisonderwijs
begeleiding
behandeling
belangenbehartiging
beleid
beleid
beperkingen
beroepsonderwijs
blinden
chronisch zieken
dagbesteding
decentralisatie
diagnostiek
doven
dyslexie
effectiviteit
empowerment
epilepsie
ervaringen
ervaringsverhaal
evaluatie
forum
gedragsstoornissen
gehandciapten
gehandicapten
gehandicapten
gelijke behandeling
gemeentelijk beleid
gemeenten
gezin
handreiking
hoger onderwijs
hulpmiddelen
hulpverlening
informatie
informatieverstrekking
inkomen
intermediairs
jeugd
jeugdwerkloosheid
jeugdzorg
jongeren
jonggehandicapten
kanker
kenmerken
kennisoverdracht
kinderen
kwaliteit van leven
leerstoornissen
leerwegondersteunend onderwijs
leerwerkplek
leerwerktraject
lichamelijk gehandicapten
licht verstandelijk gehandicapten
lotgenotencontact
lvg
mbo
meetinstrument
methodiek
Nederland
niet-aangeboren hersenletsel
nten
ondersteuning
onderwijs
onderzoek
opvoeding
ouders
overheidsbeleid
participatie
passend onderwijs
praktijkonderwijs
psychische problemen
psychische stoornissen
re-integratie
re-integratiebedrijven
re-integratietrajecten
samenwerking
school
slechthorenden
slechtzienden
sociale werkvoorziening
speciaal onderwijs
statistiek
statistiek
statistiek
UWV
verstandelijk gehandicapten
volwassenen
voorlichting
voortgezet onderwijs
voorzieningen
vrije tijd
vso
Wajong
Wajongeren
Wajongers
WAO
WAZ
werkgelegenheid
werkgevers
wetgeving
WIA
WMO
Wmo
wonen
WSW
WW
zorg

1-20 van 39 resultaten

Borghouts - van de Pas, Irmgard Drs.
Afgelopen jaar trok de constante stijging van het aantal personen die een Wajong-uitkering ontvingen sterk de aandacht. Het groeiende aantal '.. >

Doorn, Monique van Drs.
Al sinds ik in de verpleging ben gestart in 1981 heb ik me bezig gehouden met het omkeren van de werkprocessen. Wat is de vraag? Wat wil iemand.. >

Edelaar, Michel Drs.
Landelijk coördinator voor arbeidsrevalidatie netwerk, genaamd Vroege Interventie. Als coördinator goed op de hoogte van de ontwikkelingen.. >

Eindrapport van de monitor krachtig meesterschap.
De monitor heeft betrekking op de activiteiten van de opleidingen tot leraar basisonderwijs (hierna: pabo), eerste- en tweedegraads.. >

Engels, Josephine Dr.
Binnen het lectoraat Arbeid & Gezondheid is één van de onderzoekslijnen 'çhronisch zieken en werk', naast de.. >

Ginkel,van, W.J. Ing
Als secretaris van de inmiddels opgeheven Commissie het Werkend Perspectief hebben wij een advies uitgebracht aan de minister van Sociale Zaken en.. >

Goldschmidt, Jenny E Prof. Mr
Brede ervaring op verschillende juridische universiteiten, in onafhankelijke advies- en geschillen behandelende organisaties in binnen en.. >

Heerkens, Yvonne Dr.
Het lectoraat Arbeid & Gezondheid van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen bestaat uit een groep onderzoekers die zich bezighoudt met.. >

Hulsman, Tjeerd Drs
Brede kennis van het veld van zorg en sociale zekerheid.Verbinding van beleid en klant. Kantelen van uitvoering naar de behoeften van de klant.. >

Huvenaars, Neeltje Drs.
Brede kennis van de wet- en regelgeving en het uitvoeringsbeleid op het terrein van werk, inkomen en zorg t.a.v. mensen met een beperking. In staat.. >

Jacobs, Gaby Dr.
Expertise op het terrein van participatie en empowerment. Momenteel werkzaam op het terrein van speciaal en inclusief onderwijs met linken naar zorg.. >

Jong, Henk de
Werk voor gehandicapten d.m.v. \n Opzetten MKB/ZZP bedrijven, organisatieadvies voor inrichten van duurzame sociale ondernemingen. Advies.. >

Kerkhofs, Jack
Arbeidsdeskundige expertise, Projectmanagement expertise, Organisatie & Management expertise, Verandermanagement expertise, Sociale Wetgeving.. >

Klosse, S. Prof. Mr.
Mijn expertise ligt op het terrein van het arbeidsrecht en de socialezekerheidswetgeving, waaronder de Wet WIA en de WAJONG en het brede veld van de.. >

Koopal, Koos ( J.A.) Drs.
Expertise en kennis ligt op het brede terrein van de (re)integratie op de arbeidsmarkt van individuen uit kwetsbare groepen. Kwetsbare jongeren in.. >

Kooyman, Conny
Belangenbehartiging en burgerschap van mensen met een verstandelijke beperking. Ze heel serieus nemen. Contacten en overleggen met allerlei.. >

Koster-Dreese, Yolan MSc.
Zowel vanuit eigen ervaringen (ben geboren met diverse aandoeningen) als vanuit mijn ervaringen als professional (bestuurlijk actief in diverse.. >

Lierop, Brigitte van Dr.
Wat werkt en wat werkt niet in re-integratie. Dat zijn de zaken waar ik mij in de afgelopen jaren op heb geconcentreerd. Ik heb daarbij kennis.. >

Mallee, Luuk Drs.
15 jaar ervaring met onderzoek en advies op het terrein van re-integratie. Mijn expertise ligt daarbinnen op de volgende terreinen: gemeentelijk re.. >

Malmberg, Thijs Ir.
Brede (ook internationale) kennis op het terrein van sociale vraagstukken en sociaal beleid (waaronder jeugdvraagstukken en jeugdbeleid.. >

kennisboX

CrossOver vult de kennisbank dagelijks met nieuwe informatie. Meld u aan voor de twee-wekelijkse update per e-mail: kennisboX>

kenniscollecte
Heeft u interessant informatiemateriaal op het gebied van participatie en inclusie?
Doneer het aan onze online bibliotheek!