kennisbank

Gebrekkige indicatiestelling en samenwerking bedreiging voor kwaliteit van zorg voor licht verstandelijk gehandicapten

type
publicatie
samenvatting
Volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVG) vormen een kwetsbare groep in onze samenleving niet zozeer door hun beperkte intellectueel vermogen als wel door hun beperkt sociaal aanpassingsvermogen. Uitgangspunt is dat zij zoveel mogelijk normaal mee moeten kunnen doen in de samenleving. Hoewel de inspectie in het veld grote inzet en betrokkenheid ziet bij zowel de directe ambulante begeleiders als management en bestuurders is zij zeer kritisch over het functioneren van het netwerk rond zelfstandig wonende volwassenen met een licht
verstandelijke beperking. De inspectie constateert dat het netwerk veelal gebaseerd is op de persoonlijke inzet van medewerkers waardoor het risico op discontinuïteit in de samenwerking bij uitval groot is. Ook de wijdverbreide weerstand in het veld tegen het maken van schriftelijke afspraken geeft forse risico’s omdat de kans op onduidelijkheid over afspraken
hierdoor aanzienlijk wordt vergroot. De belangrijkste knelpunten zijn het gebrek aan een integrale en passende indicatiestelling voor volwassenen met een licht verstandelijke beperking en het gebrek aan een duidelijke regievoering in het netwerk. Het probleem van de indicatiestelling kan het veld niet zelf oplossen. Daar is de nadrukkelijke vraag aan de minister van VWS om de indicatiestelling voor volwassenen met een licht verstandelijke beperking te verbeteren.
jaar
2010
verantwoordelijke
Inspectie voor de Gezondheidszorg
organisatie
Inspectie voor de Gezondheidszorg
plaats
Den Haag
instelling
Inspectie voor de Gezondheidszorg
pagina's
72 p.
trefwoorden
lvg ; sociale omgeving ; kwaliteit van leven ; intermediairs ; indicatiestelling
thema
leren omgaan met een beperking
intermediairs
publicatie
created
2010-12-06
datum invoer
06-12-2010

< terug naar kennisbank

kennisboX

CrossOver vult de kennisbank dagelijks met nieuwe informatie. Meld u aan voor de twee-wekelijkse update per e-mail: kennisboX>

kenniscollecte
Heeft u interessant informatiemateriaal op het gebied van participatie en inclusie?
Doneer het aan onze online bibliotheek!