kennisbank

Huvenaars, Neeltje Drs.

type
deskundigen
samenvatting
Brede kennis van de wet- en regelgeving en het uitvoeringsbeleid op het terrein van werk, inkomen en zorg t.a.v. mensen met een beperking. In staat dit te vertalen naar praktische informatie voor jongeren, ouders en professionals. Geef regelmatig voorlichting en trainingen
plaats
Den Haag
instelling
Projectleider bij Kenniscentrum CrossOver, sinds 2008
Trainer/Adviseur bij Raad en Respons, sinds 2008
Beleidsmedewerker arbeid en sociale zekerheid bij Welder (voorheen Breed Platform Verzekerden en Werk), 2994-2008
trefwoorden
Wajong ; voorlichting ; onderwijs ; wetgeving
thema
Wet- en regelgeving
adres
E-mail: n.huvenaars@kcco.nl ; n.huvenaars@raadenrespons.nl
url
opmerkingen
Publicaties:
Wajong en werken, aan de slag met een Wajong-uitkering
De Wajong-uitkering, voor mensen die op jonge leeftijd arbeidsongeschikt zijn
Wajong en veranderingen, veranderingen in uw leven en uw uitkering
Wajongwegwijzer.nl : overzicht van organisaties op terrein van werk, inkomen, onderwijs en zorg
Wajongwerkwijzer.nl: overzicht van informatiemiddelen die kunnen worden gebruikt bij het proces van school naar werk bij jongeren met een beperking
Pele, A, te, Hagen, B. en N. Huvenaars (2008). Actieve inforamtievoorziening voor jonggehandicapten via netwerken; inventarisatie van de voorwaarden voor een gerichtere aanpak. Utrecht: Vilans.
Huvenaars,N en L. Bosch (2006). Met informatie aan het werk: handreikingen ter verbetering van de informatievoorziening aan jonggehandicapten, Amsterdam: Breed Platform Verzerkerden en Werk
Projecten:
Heden: 'Professionals van de toekomst': dit project richt zich op de Hbo-opleidingen voor professionals die in hun werk met jongeren met een beperking te maken krijgen. We brengen in kaart welke aandacht er is voor de (weg naar) economische zelfstandigheid van deze jongeren en hoe daar als professional aan bij te dragen. Indien noodzakelijk kijken we samen met opleidingen hoe Hbo-opleidingen dit onderwerp in het curriculum kunnen opnemen.
Bouwen aan een actieve informatievoorziening aan jonggehandicapten via netwerken´ project van Welder en Vilans, 2006-2008
Verbetering informatievoorziening re-integratie jonggehandicapten´ project van Welder en Vilans, 2005-2006
referentie nummer
7
created
2009-11-20
datum invoer
20-11-2009

< terug naar kennisbank