kennisbank

Beperkt maar niet begrensd : Negen essays over participatie van jongeren met een beperking

type
publicatie
samenvatting
Op 21 april heeft de Tweede Kamer ingestemd met de wijzigingswet Wajong. De nieuwe wet heet voortaan Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten in plaats van Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten. Het uitgangspunt van de wet is wat jongeren wél kunnen. Hoewel deze nieuwe wet zich specifiek op werk en arbeidsondersteuning richt, is de inzet van verschillende departementen, sociale partners, het onderwijsveld en lagere overheden nodig om tot de noodzakelijke cultuuromslag te komen. Als vliegwiel voor dit proces van cultuurverandering heeft de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling in samenwerking met Kenniscentrum CrossOver een aantal landelijke adviescolleges gevraagd hun visie op de Wajong-problematiek op papier te zetten in de vorm van een kort essay. Vertegenwoordigers van acht adviescolleges hebben aan deze oproep gehoor gegeven. Deze bundel bevat hun bijdragen, als ook een bijdrage van Sander Hilberink, medewerker aan het Erasmus MC, die vanuit een persoonlijke invalshoek zijn ervaringen en visie op de Wajong beschrijft. Doel van de RMO is met deze verzameling essays thema’s en ideeën aan te reiken aan zowel de overheid als de sociale partners om de implementatie van de nieuwe Wajong te bevorderen.
jaar
2009
verantwoordelijke
Red. Tineke Lupi ; Lotte van Vliet
plaats
Den Haag
instelling
Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling
doelgroep
Wajongeren
trefwoorden
ervaringsverhaal ; Wajong
thema
Werkgevers
Werk en handicap
adres
Parnassusplein 5
Postbus 16139
2500 BC Den Haag
Tel: (070) 340 52 94
Fax: (070) 340 54 46
rmo@adviesorgaan-rmo.nl
url
publicatie
opmerkingen
Ervaringsverhalen
referentie nummer
436
created
2010-02-16
datum invoer
16-02-2010

< terug naar kennisbank

kennisboX

CrossOver vult de kennisbank dagelijks met nieuwe informatie. Meld u aan voor de twee-wekelijkse update per e-mail: kennisboX>

kenniscollecte
Heeft u interessant informatiemateriaal op het gebied van participatie en inclusie?
Doneer het aan onze online bibliotheek!