kennisbank

AVL: ADHD vragenlijst

type
methodiek
samenvatting
De ADHD vragenlijst (afgekort Avl) werd ontwikkeld om bij kinderen de (gedrags)symptomen van ADHD te kunnen bepalen. Daarbij verwijst Avl naar de volgende drie basisvormen van probleemgedrag bij kinderen: aandachtstekort (snel afgeleid en weinig taakgericht), hyperactiviteit (overbeweeglijkheid en motorische onrust) en impulsiviteit (ongecontroleerd en ongeremd gedrag). De lijst kan worden ingevuld door ouders, leerkrachten en pedagogisch begeleiders. De Avl kan als volgt ingezet worden: 1) diagnose ADHD: het instrument is derhalve bruikbaar in diverse zorgsituaties voor kinderen, zoals de ambulante en residentiële jeugdzorg, de daghulp en de pleegzorg. 2) evaluatie van behandelingen ADHD 3) vroegsignalering ADHD: de Avl kan in principe ook gebruikt worden om gedragssymptomen van ADHD vroegtijdig op te sporen, bijvoorbeeld in de eerstelijn gezondheidszorg (huisartsen), of hem door leerkrachten op school of door individuele ouders te laten invullen. De lijst omvat 18 vragen.
jaar
1998
verantwoordelijke
prof. Dr. J.D. van der Ploeg en dr. E.M.Scholte.
doelgroep
Jongeren met ADHD
trefwoorden
meetinstrumenten ; ADHD
thema
Werkgevers
url
opmerkingen
Type instrument: Handleiding, een set vragenlijsten, een sleutel en een computerprogramma. Alle onderdelen zijn apart te bestellen.
Validiteit: De constructvaliditeit werd bepaald middels toetsende factoranalyse. Daarbij blijkt een model met de drie factoren 'aandachtstekort', 'hyperactiviteit' en 'impulsiviteit' de werkelijkheid het beste te dekken (RCFI=.90, Scholte & van der Ploeg, 1998; 2002; 2004). De predictieve validiteit werd via een discriminantanalyse bepaald. Onderzocht werd of jeugdigen met een kinderpsychiatrische diagnose van ADHD te onderscheiden zijn van jeugdigen zonder deze diagnose op basis van de Avl-scores. Bij kruisvalidatie met twee random steekproeven worden 87-89% correcte classificaties gevonden. Dit kan als voldoende worden beschouwd. De Avl-schalen blijken verder na correctie voor comorbiditeit naar verwachting te correleren met de overeenkomstige gedragsschalen van de CBCL (Verhulst, van der Ende & Koot, 1996) en de VSPS (Scholte, 2000).
Betrouwbaarheid: De betrouwbaarheid werd onderzocht in een steekproef van ruim 2500 4-18 jarige kinderen uit de normale bevolking waarbij moeders en vaders als de beoordelaars optraden, bij ruim 1200 kinderen waarbij de leerkrachten als beoordelaars optraden en bij ruim 500 kinderen in de (semi)residentiële jeugdhulpverlening, waarbij de pedagogische begeleiders de beoordelaars waren (Scholte en van der Ploeg, 1998; 2003; 2004; van der Ploeg & Scholte, 1998; 2001). Interne consistenties overheen de totale Avl varieerden tussen .85 en .94. Cronbach's alpha voor Aandachtstekort bevonden zich tussen .84 en .91, voor hyperactiviteit tussen .86 en .92 en voor impulsiviteit tussen .78 en .87.
Taal: Nederlands
Prijs: € 23,=
Verkrijgbaar bij: Bohn Stafleu van Loghum
Referenties: Scholte, E.M. & van der Ploeg, J.D. (2004). ADHD-vragenlijst (AVL). Nippo - Nederlands Instituut voor Pedagogisch en Psychologisch Onderzoek http://www.nippo.nl
Scholte, E.M. & van der Ploeg, J.D. (2004). Handleiding ADHD-vragenlijst (Avl). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
Scholte, E.M. & van der Ploeg, J.D. (1998). Handleiding ADHD-vragenlijst (Avl). Lisse:Swets Testpublishers.
Scholte, E.M. & van der Ploeg, J.D. (2003). Handleiding ADHD-vragenlijst. Aanvullendepsychometrische gegevens met normtabel nomale jeugdigen. Lisse: Swets Testpublishers.
Scholte, E.M. (2000). Handleiding bij de Vragenlijst Sociale en Pedagogische Situatie 4.2.Delft/Amsterdam: Eburon/Nippo.
Van der Ploeg, J.D. & Scholte, E.M. (1999). ADHD in kort bestek. Amsterdam: SWPpublishers (ISBN 90-6665-305-1).
Van der Ploeg, J.D. & Scholte, E.M. (2001). ADHD-kinderen in ontwikkeling. Diagnostiek en effectieve behandeling in de jeugdzorg. Utrecht: Uitgeverij De Graaff (ISBN 90-77024-01-8).
Verhulst, F.C., Van der Ende, J. & Koot, H.M. (1996). Handleiding voor de CBCL/4-18. Rotterdam: Erasmus Universiteit.
referentie nummer
428
created
2009-09-29
datum invoer
29-09-2009

< terug naar kennisbank