kennisbank

SCL-90: 90-item Symptom Checklist

type
methodiek
samenvatting
Multidimensionele klachtenlijst. SCL-90 is een zelfbeoordelingsschaal die lichamelijke en psychische klachten meet ten behoeve van de screening van psychopathologie. De vragenlijst bestaat uit 90 omschrijvingen van klachten, waarbij de onderzochte moet aangeven in welke mate hij/zij daar de afgelopen week last van heeft gehad. Deze checklist kan gebruikt worden in diagnostiek, in onderzoek naar effecten van therapie en bevolkingsonderzoek. De klachtenlijst is een bewerking van de SCL-90 voor Nederland door Arrindell en Ettema (1986). De Symptom Checklist is een multidimensionele klachtenlijst, gebaseerd opzelfbeoordeling door de onderzochte. De vragenlijst peilt naar recent ervaren klachten, lichamelijk en psychisch, en kan zowel gebruikt worden als screeningsinstrument dan als instrument bij de evaluatie van behandelingsresultaten.
jaar
1986
verantwoordelijke
Derogatis, L.R., Lipman, R.S., Covi, L. (1973). Nederlandse versie: WA Arrindell, JHM Ettema (1986)
doelgroep
Psychische stoornissen
trefwoorden
psychische problemen ; meetinstrument
thema
Wajongeren en zijn sociale omgeving
url
opmerkingen
Type instrument: Handleiding, vragenlijst en 8 sleutels
Validiteit: Betreffende de inhoudsvaliditeit werden correlaties tussen de SCL-subschalen bepaald. Alle coëfficiënten zijn significant en positief (.40 tot .70). De gegevens tonen dat de subschalen als afzonderlijke schalen kunnen gebruikt worden, maar eveneens, dat het geoorloofd is om naast de subtotalen, een totale schaal (PSNEUR) te blijven hanteren.
Betrouwbaarheid: De betrouwbaarheid van de negen schalen in de Noord-Amerikaanse vragenlijst (c.q. acht schalen in de Nederlandse versie) ligt hoog. De coëfficiënt alpha ligt voor het gehele instrument bijzonder hoog. SCL-90 heeft de pretentie verschillende concepten van de gezondheidstoestand te meten - of in termen van factoranalyse - verschillende dimensies te meten.
Taal: Er werd een bewerking gemaakt van de SCL-90 voor Nederland. Verkrijgbaar bij: www.harcourt.be
Kostprijs: Formulieren: 63,07 Euro, Sleutels: 89,25 Euro, Handleiding: 83,48 Euro
Referenties: Arrindell, W.A., Ettema, J.H.M. (1986). SCL-90: Handleiding bij een multidimensionele psychopathologie-indicator. Lisse: Swets, Test Publishers.
Derogatis, L.R., Lipman, R.S. & Covi, L. (1973). SCL-90: an outpatient psychiatric rating scale - preliminary report. Psychopharmacology Bulletin, 9, 13-27.
Furer, J.W., König-Zahn, C. & Tax, B. (1995). Psychische gezondheid: beschrijving en evaluatie van vragenlijsten. Assen: Van Gorcum. (het meten van de gezondheidstoestand; 3). - ISBN 90-232-2757-3.
referentie nummer
294
created
2009-09-29
datum invoer
29-09-2009

< terug naar kennisbank

kennisboX

CrossOver vult de kennisbank dagelijks met nieuwe informatie. Meld u aan voor de twee-wekelijkse update per e-mail: kennisboX>

kenniscollecte
Heeft u interessant informatiemateriaal op het gebied van participatie en inclusie?
Doneer het aan onze online bibliotheek!