kennisbank

Evaluatie nieuw zorgaanbod: gesloten jeugdzorg voor jongeren met ernstige gedragsproblemen ; eindrapport

type
publicatie
samenvatting
Eindrapport van het evaluatieonderzoek Nieuw Zorgaanbod. Het betreft de eerste projecten van wat inmiddels gesloten jeugdzorg of Jeugdzorg Plus is gaan heten. Het gaat hierbij om de projecten: 1) De Juiste Hulp, uitgevoerd door De Hoenderloo Groep, 2) Paljas Plus uitgevoerd door Tender (locatie Oosterhout) en BJ Brabant (locatie Deurne), 3) De Koppeling, samenwerkingsproject van Spirit en de Bascule, en 4) Hand in Hand, uitgevoerd door Avenier en Horizon. Zij kregen in 2005 toestemming om bij wijze van experiment een aanbod voor gesloten jeugdzorg op te zetten. Het toenmalige ministerie van VWS zette via ZonMw een evaluatieonderzoek uit om de effectiviteit hiervan te evalueren. In Hoofdstuk 1 van dit rapport worden de achtergronden van het ontstaan van de gesloten jeugdzorg ofwel Jeugdzorg Plud en de projecten van het Nieuw Zorgaanbod beschreven en wordt het onderzoek wetenschappelijk ingekaderd. Hoofdstuk 2 geeft de opzet van het onderzoek. In Hoofdstuk 3 komen de resultaten aan bod, waarbij eerst wordt ingegaan op de kenmerken van de bij de vier projecten ingestroomde doelgroep, daarna op de uitgevoerde behandeling en tenslotte op de uitkomsten op korte termijn, direct na de behandeling, en op langere termijn, na een halfjaar. Hoofdstuk 4 sluit het rapport af met een conclusie en aanbevelingen.
jaar
2010
verantwoordelijke
Coleta van Dam ; Karin Nijhof ; Ron Scholte ; Jan Willem Veerman
organisatie
Praktikon ; Radboud Universiteit Nijmegen, Behavioural Science Institute
plaats
Nijmegen
instelling
Praktikon
pagina's
115 p.
publicatievorm
Rapport
trefwoorden
gesloten jeugdzorg ; jeugdzorg plus ; evaluatie ; effectiviteit ; gedragsstoornissen
thema
jeugdzorg
publicatie
created
2011-08-29
datum invoer
29-08-2011

< terug naar kennisbank

kennisboX

CrossOver vult de kennisbank dagelijks met nieuwe informatie. Meld u aan voor de twee-wekelijkse update per e-mail: kennisboX>

kenniscollecte
Heeft u interessant informatiemateriaal op het gebied van participatie en inclusie?
Doneer het aan onze online bibliotheek!