projecten

wajonglandschap

CrossOver heeft voor de gemeente Helmond haar wajonglandschap in kaart gebracht. Bijzonder aan het pilot-onderzoek is dat de gemeente het wajonglandschap in kaart brengt vanuit de Wajongers zelf. Andere gemeenten krijgen via het onderzoek aanknopingspunten voor nieuw beleid. Het wajonglandschap bestaat uit organisaties en personen binnen de gemeente Helmond die jongeren met een beperking ondersteunen in de overgang van school naar werk.

Gekeken is naar de samenwerkingsverbanden en hoe vraag en aanbod op elkaar zijn afgestemd. De werkelijkheid blijkt complex, er zijn veel partijen actief en ze werken op allerlei wijzen met elkaar samen. Toch blijken er nog lacunes te zitten in de begeleiding; lacunes die niet door het huidige systeem worden opgelost. Voorgesteld wordt om niet meer in systemen te denken om de ondersteuning te regelen maar te doen aan perspectiefwisseling en vanuit de menselijke kant naar de ondersteuning te kijken. Dat vraagt om een perspectiefwisseling, een paradigmaverschuiving. Helmond pakt als eerste gemeente deze perspectiefwisseling op.

Bekijk het rapport

kennisbank

Ziet u door de bomen het bos niet meer? Onder de knop kennisbank vindt u een selectie van onderzoek, publicaties en methodieken in Nederland die relevant is voor gemeenten >

wajonglandschap

Hoe ziet het wajonglandschap van een gemeente eruit? Welke partijen zijn er allemaal rond jongeren met een beperking, hoe werken ze samen en waar zijn leemtes? Bekijk het in de pilot Wajonglandschap Helmond.