projecten

randvoorwaardenkaart

Wat zijn voor u als gemeente de uitgangspunten bij beleid voor jongeren met een beperking? CrossOver ging op zoek naar de randvoorwaarden waaronder alle kinderen en jongeren kunnen leren en werken. Hoe kunnen alle partijen daaraan bijdragen? Met de randvoorwaardenkaart wil CrossOver de samenhang in kaart brengen en het gesprek op gang helpen.

Neem eens een kijkje op de randvoorwaardenkaart en kijk welke uitgangspunten voor u van toepassing zijn.

Of bekijk de navigeerbare kaart rechtstreeks.

Doe ook de Quick Scan voor de Sociale Dienst en ontdek hoe uw organisatie scoort. (bekijk pagina 2, print m uit en bereken uw score).

kennisbank

Ziet u door de bomen het bos niet meer? Onder de knop kennisbank vindt u een selectie van onderzoek, publicaties en methodieken in Nederland die relevant is voor gemeenten >

wajonglandschap

Hoe ziet het wajonglandschap van een gemeente eruit? Welke partijen zijn er allemaal rond jongeren met een beperking, hoe werken ze samen en waar zijn leemtes? Bekijk het in de pilot Wajonglandschap Helmond.