Afl. 7 Samenhang

Zitten verschillende beleidsterreinen te veel op een eiland?
Zorg voor goede samenhang in wet- en regelgeving!

Hoe samenhangend is het beleid van de overheid eigenlijk? Houden de verschillende ministeries en andere overheden rekening met elkaars beleidsmaatregelen, als het gaat om het effect op jongeren met een beperking? En valt daar nog niet heel veel te verbeteren? Daarover gaat deze aflevering!

instrument samenhang

Het project Instrument Samenhang inventariseert alle regelingen, voorzieningen en (fiscale) mogelijkheden die een rol spelen bij het bereiken van economische zelfstandigheid van jongeren met een beperking. Bekijk het instrument!

botsboek

Het Botsboek inventariseert de knelpunten die veroorzaakt worden door complexe wet- en regelgeving rond onder meer de wajongers. Het boek gaat ook in op de uitvoering van deze regelgeving, want die komt niet altijd overeen met de oorspronkelijke bedoeling van de wetgever. In het Botsboek staan 18 cases beschreven. Daarnaast biedt het boekwerk ook oplossingen. Bekijk het Botsboek

buitenland

Hoe is dit in Europa dan anders geregeld? Bekijk ook de schets van de situatie in Europa als het gaat om jongeren met een beperking (best practises en adviezen).Bekijk 'Een schets van het buitenland'

alle spelers in beeld

Heeft u het overzicht? Welke organisaties spelen allemaal een rol in het leven van jongeren met een beperking? Bekijk de drie werelden van Onderwijs, Arbeid en Zorg op de CrossOver tool: www.allespelersinbeeld.nl.

organisatienetwerken

CrossOver heeft in kaart gebracht welke organisaties zich bezighouden met het verwerven en behouden van (betaald) werk door jongeren met een arbeidshandicap of beperking. Bekijk het Rapport Organisatienetwerken!

randvoorwaarden

Wat zijn voor u de uitgangspunten bij beleid voor jongeren met een beperking? CrossOver ging op zoek naar de randvoorwaarden waaronder alle kinderen en jongeren kunnen leren en werken. Hoe kunnen alle partijen daaraan bijdragen? Met de randvoorwaardenkaart wil CrossOver de samenhang in kaart brengen en het gesprek op gang helpen. Bekijk de randvoorwaardenkaart

kennisbank

Op zoek naar andere onderzoeken over samenhang? Neem eens een kijkje in de kennisbank

gemeente

Ook voor gemeenten is het belangrijk dat beleid in samenhang wordt gemaakt. Hoe? Bekijk ook aflevering 6