Afl. 3 Toekomst

Ziet u toekomst op de arbeidsmarkt voor jongeren met een beperking? Bouw mee aan een stevig en kansrijk fundament!

Hoe ziet de arbeidsmarkt eruit in 2026? Wat is een mooi toekomstbeeld en wat een doemscenario? In deze aflevering gaan we op zoek naar het antwoord. Wat zou de glazen bol zeggen? Hoe bouwen we nu aan een goede arbeidsmarkt voor jongeren met een beperking? Bekijk het in deze aflevering. Meer weten over het project? Lees meer over beleid voor jongeren met een beperking in relatie tot de arbeidsmarkt

het wassende weten

Is de veranderende arbeidsmarkt wel voldoende ingericht op mogelijkheden van jongeren met een beperking? Diverse hoogleraren, experts, ervaringsdeskundigen en jonge wetenschappers die op dit terrein actief zijn, hebben een bijdrage geleverd door hun opvattingen over de toekomstige arbeidspartcipatie van jongeren met een beperking op de dynamische arbeidsmarkt weer te geven. Deze bijdragen zijn gebundeld in: ‘Het wassende weten’.

wie de JAS past...

..trekt hem aan. Bekijk de vier verschillende toekomstscenario's over de positie van jongeren met een beperking op een toekomstige arbeidsmarkt. Lees het rapport 'wie de JAS past, trekt hem aan' en voer ook de denkoefening uit!

de JAS gebruikt: enkele visies over de arbeidsmarkt

Eerder dit jaar wierpen diverse stakeholders een blik in de toekomst en deelden hun visie op de arbeidsmarkt in 2026 tijdens een tafelrede.

re-integratie in 2026

Bent u benieuwd hoe het er in 2026 voor staat met de re-integratie van mensen met een beperking? In dit artikel in Ad Visie wordt vooruit gekeken. Bekijk ook het artikel deel 1 en deel 2 over dit thema in Aan de Slag.

Andere beeldvorming voor de toekomst

'Als we willen dat mensen met een handicap nu én in de toekomst aan het werk zijn, dan moeten zij nu al zo goed en zo gewoon mogelijk opgroeien en opgeleid worden. Dan moeten werkgevers, werknemers en ondernemers waar mogelijk ‘ontzorgd’ worden en moet wet- en regelgeving niet langer het ‘hokjesdenken’ uitademen.' Dat vindt Nico Blok, voormalig projectleider bij CrossOver. Lees het hele artikel.

En bekijk ook eens aflevering vijf over Beeldvorming!.

Inclusieve arbeidsmarktopinie teveel gevraagd?

Voormalig CrossOver projectleider Nico Blok spreekt zich uit: 'Helaas blijven arbeidsmarktdeskundigen, opinie- en beleidmakers de illusie koesteren dat je het bij mensen met een handicap nooit over werk hoeft te hebben en dat zij nooit onderdeel hoeven uit te maken van gewone arbeidsmarktopinie en -beleid'. Lees het hele artikel. Voor dit debat op de site van Bureau de Helling over inclusieve arbeidsmarkt schreef hij ook het openingsartikel waarop vijf beleidsmakers reageerden."

onderwijs van nu en de toekomst

crossover tv
Wat kan er nu in het onderwijs anders zodat professionals in de toekomst beter voorbereid zijn op jongeren met een beperking? Bekijk aflevering 4 van CrossOver TV.

werk van nu

crossover tv
In 'Wie de JAS past' komen verschillende scenario's voor werkgevers in 2026 aan bod. Maar hoe ziet de arbeidsmarkt er nu uit? Wat kunnen we nu doen om de positie van jongeren met een beperking op de arbeidsmarkt te verbeteren? Bekijk aflevering 2 van CrossOver TV.

Uitreiking JAS/WAS #1

Bekijk de uitreiking van de scenariostudie naar de arbeidsmarkt van de toekomst aan voorzitter Ineke van Gent van de vaste Kamercommissie van SZW.

Uitreiking JAS/WAS #2

De scenariostudie is tevens uitgereikt aan directeur generaal Jose Hilgersom van het ministerie van SZW. Bekijk het filmpje.