CrossOver TV: televisie zonder beperking

CrossOver TV is het nieuw online communicatiekanaal waarmee CrossOver informeert, inspireert, bevraagt en confronteert. Het doel? Bijdragen aan de cultuuromslag die nodig is om jongeren met een beperking serieuze kansen te bieden op maximale economische zelfstandigheid.
Lees verder...

crossovertv/afl1aflevering 1

Laat u uw kind thuis ook meedoen? Doen! Want meedoen leer je door mee te doen. Deze aflevering gaat over het belang van meedoen in de thuissituatie, als basis voor een beter perspectief in de samenleving.

crossovertv/afl2aflevering 2

Waarom zou u geen Wajonger in dienst nemen? Misschien zit de grootste beperking wel tussen uw oren. Deze aflevering benadrukt het belang van cao-afspraken rond jongeren met een beperking.

crossovertv/afl3aflevering 3

Ziet u toekomst op de arbeidsmarkt voor jongeren met een beperking? Deze aflevering verkent de kansen van jongeren met een beperking in de toekomstige arbeidsmarkt.

crossovertv/afl4aflevering 4

Krijgen studenten genoeg bagage mee? In deze aflevering de noodzaak om jongeren met een beperking als thema een vaste plek te geven in het onderwijs aan professionals.

crossovertv/afl5aflevering 5

Hoe brengen reclamebureaus, fotografen en goede doelen mensen met een beperking in beeld? Deze aflevering gaat over beeldvorming van jongeren met een beperking.

crossovertv/afl6aflevering 6

Hebben gemeenten jongeren met een beperking wel goed in beeld? Deze aflevering gaat over de rol van gemeenten. Wat verandert er voor hen en hebben zij de jongeren voldoende in beeld?

crossovertv/afl7aflevering 7

Is er voldoende samenhang in wet- en regelgeving rond jongeren met een beperking? Wie heeft het overzicht en zit men niet te veel op een eiland? Daarover gaat deze aflevering.