CrossoverAgenda

Regionale bijeenkomst Informatievoorziening & Toegankelijkheid

datum: 14 oktober 2014 (of 16 oktober)
locatie: Radboud Universiteit Nijmegen

Handicap+Studie organiseert in oktober drie bijeenkomsten. Zie 7 oktober voor meer informatie.

Doelgroep: Onderwijsprofessionals die zich bezig houden met studeren met een functiebeperking in het hoger onderwijs.

Regionale bijeenkomst Informatievoorziening & Toegankelijkheid

datum: 9 oktober 2014
locatie: Rijksuniversiteit Groningen

Handicap+Studie organiseert in oktober drie bijeenkomsten. Zie 7 oktober voor meer informatie.

Doelgroep: Onderwijsprofessionals die zich bezig houden met studeren met een functiebeperking in het hoger onderwijs.

Regionale bijeenkomst Informatievoorziening & Toegankelijkheid

datum: 7 oktober 2014
locatie: Erasmus Universiteit Rotterdam

Handicap + Studie organiseert in oktober weer drie bijeenkomsten in samenwerking met de expertgroep studeren met een beperking van LOShbo. Dan staan de thema’s toegankelijkheid en informatievoorziening centraal.
Tijdens de bijeenkomst krijgt u informatie, kunt u ervaringen uitwisselen en uw deskundigheid vergroten. We laten instellingen aan het woord over de manier waarop zij binnen hun instelling zorgen voor toegankelijkheid. De vraag hoe je zorgt dat er binnen informatievoorziening aandacht is voor studenten met een beperking komt aan de orde. Ook studenten komen aan het woord over beide thema’s en vertellen wat zij nodig hebben om succesvol te kunnen studeren.

Doelgroep: Onderwijsprofessionals die zich bezig houden met studeren met een functiebeperking in het hoger onderwijs.

Meer informatie: Handicap+Studie

Training "Met een WAI-licentie aan het werk"

datum: 30 september 2014
locatie: Blik op Werk; Utrecht

De Work Ability Index (WAI) meet het werkvermogen van medewerkers. Het werkvermogen kan veranderen tijdens een arbeidsloopbaan. Welke factoren zijn daarop van invloed? Bijvoorbeeld werkstress of een disbalans tussen werk en privé. Dit geldt voor zowel jonge als oudere werknemers. De WAI geeft inzicht in het huidige en toekomstige werkvermogen. Door dit inzicht is het mogelijk om het werk beter af te stemmen op de persoon, wat ervoor zorgt dat iemand op een gezonde manier met plezier kan werken.

Doelgroep: De training is bedoeld voor (toekomstige) licentienemers van de WAI.

Meer informatie: Blik op Werk

Zelfregie-in-Samenspraak

datum: 24 september 2014
locatie: Blik op Werk; Utrecht

In de kenniseconomie zijn nieuwe vormen van werken, samenwerken en organiseren een must. Zowel organisaties als werkers moeten flexibel, weerbaar en breed inzetbaar zijn. Dat kan wanneer wordt erkend dat de medewerker (vast, tijdelijk, zzp) stakeholder is in het bedrijf. Uitgangspunten zijn: meedenken, verbeteren, eigen verantwoordelijkheid nemen en zeggen wat nodig is. Met ‘zelfregie-in-samenspraak’ komt dat binnen handbereik.

Doelgroep: HR professionals, organisatieadviseurs en A&O-deskundigen

Meer informatie: Zelfregie in Samenspraak

Informatiesessie Blik op Werk Keurmerk

datum: 18 september 2014
locatie: Blik op Werk; Utrecht

Het Blik op Werk Keurmerk maakt de kwaliteit van dienstverlening op het terrein van duurzame inzetbaarheid aantoonbaar. Met het Keurmerk toont u aan dat uw klanten tevreden zijn, u uw afspraken nakomt en dat uw opdrachtgever waar voor zijn geld krijgt.

Doelgroep: Dienstverleners die zich bezighouden met duurzame inzetbaarheid; bijvoorbeeld met loopbaanbegeleiding, jobcoaching, outplacement, 2e spoor, organisatie-advies, opleiding&training, fysieke en mentale begeleiding, verzuimpreventie en -begeleiding, re-integratie, sociale werkvoorziening, leer/werkbedrijven en sociale activering.

Meer informatie: Blik op Werk

Training: Coachen op zelfregie

datum: 16 september 2014
locatie: Blik op Werk; Utrecht

De training is gericht op het vergroten van zelfregie bij mensen met een functiebeperking of chronische ziekte ten aanzien van werk.

Kort gezegd betekent zelfregie dat iemand de verantwoordelijkheid neemt en krijgt over de inrichting van zijn eigen leven. Daartoe moeten mensen het vertrouwen ontwikkelen dat ze die verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen.
Tijdens deze training staat het interactieve programma de EigenWerkWijzer centraal. Dit programma draagt bij aan zelfinzicht. Het vraagt om actieve betrokkenheid van gebruikers en geeft inzicht in mogelijkheden en capaciteiten om duurzaam optimaal te werken én te leven met een functiebeperking of chronische ziekte.

Doelgroep: Professionals op het gebied van arbeidsparticipatie, loopbaanbegeleiding etc.

Meer informatie: Blik op Werk

Platform Sociale Netwerken

datum: 12 september 2014
locatie: Vilans, Catharijnesingel 47 in Utrecht

Mensen met beperkingen helpen bij het opbouwen en versterken van hun sociale contacten, dat is het doel van het Platform sociale netwerken. Iedereen die zich hierbij betrokken voelt kan zich aansluiten bij het Platform. Zo kunnen we kennis en ervaring met elkaar delen en ervoor zorgen dat mensen met een beperking mee kunnen doen in de maatschappij. Sinds de oprichting in 2000 heeft het Platform een vaste kern en een grote wisselende interessegroep. Het Platform komt 4 keer per jaar bij elkaar.

Doelgroep: Mensen die werken aan het bevorderen van maatschappelijke integratie van mensen met een beperking en hun ervaring en kennis willen delen. Het gezelschap is gevarieerd: mensen van zorgorganisaties, MEE-consulenten, ondersteuners die bezig zijn met sociale netwerken, docenten en studenten, medewerkers van kennisinstituten en anderen.

Meer informatie: Kennisplein Gehandicaptensector

Zelfregie-in-Samenspraak

datum: 11 september 2014
locatie: Blik op Werk; Utrecht

In de kenniseconomie zijn nieuwe vormen van werken, samenwerken en organiseren een must. Zowel organisaties als werkers moeten flexibel, weerbaar en breed inzetbaar zijn. Dat kan wanneer wordt erkend dat de medewerker (vast, tijdelijk, zzp) stakeholder is in het bedrijf. Uitgangspunten zijn: meedenken, verbeteren, eigen verantwoordelijkheid nemen en zeggen wat nodig is. Met ‘zelfregie-in-samenspraak’ komt dat binnen handbereik.

Doelgroep: HR professionals, organisatieadviseurs en A&O-deskundigen

Meer informatie: Zelfregie in Samenspraak

KCCO Bijeenkomst aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

datum: 8 september 2014
locatie: Regardz Planetarium, Kromwijkdreef 12; Amsterdam

Tijdens deze bijeenkomst zal Mary Quirke (van AHEAD Ierland) een presentatie houden over Willing Able Mentoring (WAM), dat nu 8 jaar succesvol draait. WAM is een stage programma dat gericht is op het bevorderen van de toegang tot de arbeidsmarkt voor afgestudeerden met een beperking. Zowel werkgevers als afgestudeerden worden hierbij ondersteund.

Doelgroep: Professionals werkzaam op het snijvlak tussen onderwijs en arbeidsmarkt

Meer informatie: KCCO

Drive-Netwerk organiseert Wasstraat met workshops en info

datum: 4 september 2014
locatie: Doe Mee-centrum De Gagel, Utrecht

Voor mensen die bijna of helemaal zijn afgestudeerd en die een chronische aandoening hebben en/of een WAJONG-uitkering ontvangen, organiseert Drive-Netwerk een middag met workshops, informatie en volop mogelijkheden om mensen te otmoeten.

Doelgroep: (Bijna) afgestudeerden op MBO+, HBO of WO-niveau met een chronische aandoening.

Meer informatie: Drive-Netwerk

Pay it Forward Healthcare

datum: 2 september 2014
locatie: Villa Dutch, Soesterberg

Duurzame Inzetbaarheid concreet en actueel maken, dat is het doel van “Pay it Forward Healthcare”. U kunt als werkgever in de zorg in gesprek met discussieleiders met een uniek verhaal. Unieke verhalen over boventalligheid, jobcrafting en sociale innovatie.

Doelgroep: werkgevers in de zorg

Meer informatie: Duurzame Inzetbaarheid

Mogelijkheden arbeidsparticipatie: bijeenkomst rond Wmo & Participatiewet

datum: 19 juni 2014
locatie: De Remise; Den Haag

De Participatiewet en de Wmo 2015 bieden nieuwe integrale mogelijkheden: hoe zijn die te benutten voor de meest kwetsbare groep op de arbeidsmarkt?

De inspiratiesessie 'Zorg voor werk' biedt handvatten, succesvolle voorbeelden uit de praktijk, ruimte voor netwerken en debat.

Doelgroep: Transitiemanagers, beleidsadviseurs, projectleiders in beleid en uitvoering en ook (sociaal) ondernemers, cliënten en wetenschappers.

Meer informatie: VNG Dossiers Maatschappelijke ondersteuning

Regionale bijeenkomst Deskundigheid & Flexibele leerroutes

datum: 5 juni 2014
locatie: Leeuwarden

Handicap + studie organiseert een aantal regionale bijeenkomsten in samenwerking met de expertgroep 'Studeren met een functiebeperking' van het LOShbo. Tijdens de tweede serie bijeenkomsten staan de 'Maatstaf'-thema's 'Deskundigheid' en 'Flexibele leerroutes' centraal.

Doelgroep: studentendecanen en andere belangstellenden die zich bezig houden met studeren met een beperking.

Meer informatie: Handicap+Studie

Start Prokkelweek

datum: 2 juni 2014
locatie: Landelijk

Een Prokkel is een prikkelende ontmoeting. Een ontmoeting tussen iemand met een verstandelijke beperking én iemand zonder. Dat kan tussen twee mensen zijn, maar ook in een groep. Iedereen kan mee doen en het kan overal plaatsvinden; in buurten, bedrijven, en (zorg)instellingen, met woningcorporaties, met fondsen, bij een speeltuinvereniging of op een (kinder)boerderij.

Doelgroep: Iedereen

Meer informatie: Prokkel

Regionale bijeenkomst Deskundigheid & Flexibele leerroutes

datum: 2 juni 2014
locatie: Leiden

Handicap + studie organiseert een aantal regionale bijeenkomsten in samenwerking met de expertgroep 'Studeren met een functiebeperking' van het LOShbo. Tijdens de tweede serie bijeenkomsten staan de 'Maatstaf'-thema's 'Deskundigheid' en 'Flexibele leerroutes' centraal.

Doelgroep: studentendecanen en andere belangstellenden die zich bezig houden met studeren met een beperking.

Meer informatie: Handicap+Studie

Regionale bijeenkomst Deskundigheid & Flexibele leerroutes

datum: 27 mei 2014
locatie: Eindhoven

Handicap + studie organiseert een aantal regionale bijeenkomsten in samenwerking met de expertgroep 'Studeren met een functiebeperking' van het LOShbo. Tijdens de tweede serie bijeenkomsten staan de 'Maatstaf'-thema's 'Deskundigheid' en 'Flexibele leerroutes' centraal.

Doelgroep: studentendecanen en andere belangstellenden die zich bezig houden met studeren met een beperking.

Meer informatie: Handicap+Studie

Inspiratiefestival ‘Had je dat gedacht?’

datum: 8 mei 2014
locatie: Gruitpoort; Doetinchem

Een inspirerende dag vol ideeën, interactie en werkvormen voor iedereen die met jongeren werkt. Doe inspiratie op, verrijk je met nieuwe ontwikkelingen en versterk je professionele netwerk! Kom naar het inspiratiefestival ‘Had je dat gedacht?’, voor sociale pioniers in het jongerenwerk.

Doelgroep: jongerenwerkers, jeugdcoaches, mentoren, jonge rolmodellen, hulpverleners of beleidsambtenaren.

Meer informatie: Spectrum Elan

De week van passend onderwijs

datum: 24 maart 2014
locatie: Verspreid over heel Nederland

Van 24 tot 28 maart wordt de week van Passend onderwijs gehouden. Op 1 augustus 2014 gaat passend onderwijs officieel van start. Veel leraren en ouders hebben nog vragen en zorgen over passend onderwijs. Daarom is het belangrijk om nu aan de slag te gaan met de inhoudelijke uitwerking van passend onderwijs. De week van passend onderwijs biedt alle ruimte om het samen over de inhoud te hebben. Om elkaar te inspireren en te informeren. En samen te bespreken wat passend onderwijs precies betekent op de school en in de klas. De week is ook een podium om te laten zien welke mooie dingen er overal in het land gebeuren.

Meer informatie: Passend onderwijs

Regionale bijeenkomst Begeleiding en Toetsing/Examinering

datum: 20 maart 2014
locatie: Den Bosch

Handicap+studie organiseert een aantal regionale bijeenkomsten in samenwerking met de expertgroep 'Studeren met een functiebeperking' van het LOShbo. Tijdens de eerste bijeenkomsten staan de 'Maatstaf'-thema's 'Begeleiding' en 'Toetsing/Examinering' centraal.

Meer informatie: Handicap+studie

Geschikt/ongeschikt

datum: 13 maart 2014
locatie: Antropia, Cultuur- en Congrescentrum, Driebergen-Zeist

Meer jonge mensen met een arbeidshandicap aan het werk. Hoe pakt de Participatiewet uit voor Wajongers?
Welke mogelijkheden zijn er binnen deze wet voor u als professional? Welke taken moeten gemeenten op zich nemen? En spreken we vanaf 2015 nog wel over Wajongers?

Benut de kansen van de Participatiewet optimaal. Blijf op de hoogte en raak geïnspireerd door praktijkervaringen!

Meer informatie: Medilex

EYE-openers: voor een buitengewone blik op werk

datum: 6 februari 2014
locatie: EYE Filmmuseum, Amsterdam

Het jaarlijkse Blik op Werk congres gaat vernieuwen! Begin februari komt Blik op Werk met een prikkelend, inspirerend en innovatief programma over de actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, waar het credo is ‘iedereen doet mee’.

Het Blik op Werk congres draait dit jaar om EYE-openers; organisaties die voorop lopen in de ontwikkeling naar een participatieve samenleving. Zij laten hun buitengewone blik op werk zien. Een samenleving waarin de werkende mens veel meer de actieve regisseur moet zijn van zijn of haar eigen arbeidsleven.

Meer informatie: Blik op Werk

Conferentie Nationaal Programma Preventie

datum: 5 februari 2014
locatie: Corpus, Oegstgeest

De uitvoering van het preventieprogramma zal op 5 februari 2014 beginnen met een congres in Corpus te Oegstgeest.
Die dag worden de ambities van dit programma gepresenteerd en de plannen ondertekend. De conferentie biedt de gelegenheid om de plannen te concretiseren én nieuwe plannen te smeden.

Meer informatie: Pharos

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel