Het Kennisconsortium CrossOver is een samenwerkingsverband van vooraanstaande Nederlandse (overkoepelende) organisaties op het gebied van arbeid, onderwijs en zorg. De gezamenlijke inspanningen binnen het consortium richten zich op verbetering van de maatschappelijke participatie van personen met een beperking. >

CrossOvernieuws

26.09.14

Werkloosheid neemt af met 13.000 personen
De werkloosheid is in augustus opnieuw gedaald, naar 8 procent van de beroepsbevolking. >

25.09.14

Cliëntondersteuning voor mensen met een beperking van groot belang
Op 18 september heeft het SCP het rapport ‘Hulp geboden: Een verkenning van de mogelijkheden en grenzen van (meer) informele hulp’ gepubliceerd. De waarde van cliëntondersteuning bij informele zorg en ondersteuning komt in het onderzoek duidelijk naar voren, met name op het gebied van netwerkversterking: >

24.09.14

Benut advies UWV bij uitvoeren Participatiewet
Als uw organisatie functies wil creëren voor arbeidsgehandicapten, kunt u bij UWV om een ‘bedrijfsadvies inclusieve organisatie’ vragen. UWV analyseert dan welke baanmogelijkheden u he eft voor arbeidsgehandicapten. Het advies dat hieruit volgt kunt u ook gebruiken voor de uitvoering van de Participatiewet. UWV startte deze pilot al medio 2013, maar sinds kort behoort het tot hun vaste dienstverlening. >

17.09.14

De Normaalste Zaak bij ronde tafelgesprek Tweede Kamer over Quotumwet
Maandag 15 september organiseerde de Tweede Kamer een rondetafelgesprek met als doel de Tweede Kamerleden – vóór de behandeling van het wetsvoorstel – van feedback en advies te voorzien over de Quotumwet. De Normaalste Zaak zelf en verschillende partners waren uitgenodigd om een bijdrage te leveren. >

15.09.14

De Participatiewet: Het Tilburgs alternatief
Onlangs organiseerde wethouder Erik de Ridder, verantwoordelijk voor Economie, Arbeidsmarkt en Sociale Zaken in de gemeente Tilburg, een persbijeenkomst om bekend te make hoe de Participatiewet in zijn gemeente gaat worden uitgevoerd, vanaf 1 januari 2015. >

29-9-2014

Bedrijfsleven worstelt met verplichte inzet werklozen
Een deel van het bedrijfsleven worstelt met gemeentelijke verplichtingen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. >

meer nieuws >

CrossOverprojecten

beleid en de context
De essentie van dit project is om te kijken of de veranderende positie van jongeren met een beperking (regulier naar school, reguliere werkplek, meer steun en zorg uit het eigen netwerk, minder specifieke regelingen) invloed heeft op de beeldvorming. >

betekenis van werk
De vraag, wat de betekenis van werk is voor jongeren en jongeren+ en op welke wijze de betekenis van werk te meten is, bereikte CrossOver. Het antwoord had CrossOver niet paraat, echter het antwoord is van belang omdat inzicht hierin van belang is voor interventies gericht op de huidige en toekomstige arbeidsparticipatiekansen van jongeren+. >

botsboek
Jongeren met een handicap worden regelmatig geconfronteerd met tegenstrijdigheden in wet- en regelgeving. CrossOver heeft deze tegenstrijdigheden (botsingen) samengebracht in Het Botsboek, daarin worden ook oplossingen aangedragen. >

meer projecten >

youtube icoon

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel